กทม.เตรียมพร้อมรับน้ำท่วมสถานประกอบการ

กทม.เตรียมพร้อมรับน้ำท่วมสถานประกอบการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กทม. พร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย

น.พ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ในสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย เนื่องจากในช่วงเดือน ต.ค. – พ.ย. ของทุกปี เป็นช่วงที่อาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ประกอบกับ ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มีสถานประกอบการที่มีการจัดเก็บ สะสม ใช้งานสารเคมีและวัตถุอันตราย หากเกิดปัญหาน้ำท่วมในสถานประกอบการดังกล่าว อาจเกิดการรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตราย ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จึงได้จัดทำคู่มือ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยรวบรวมรายละเอียดของการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อให้สถานประกอบการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่ www.bangkok.go.th/health สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กทม. โทร. 0 2354 4229 ต่อ 700