สภาผู้ส่งออกชี้บาทอ่อนไม่ใช่แต้มต่อเอกชน

สภาผู้ส่งออกชี้บาทอ่อนไม่ใช่แต้มต่อเอกชน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาผู้ส่งออก ชี้ ค่าบาทอ่อนไม่ใช่แต้มต่อเอกชน เชื่อไตรมาส 4 ส่งออกจะดีขึ้น พร้อมชงแผนค้าชายแดนให้รัฐบาล และยังไม่ปรับเป้าส่งออกปีนี้ รอลุ้นภาพรวมไตรมาส 4 ปี 56 ก่อน โดยคงไว้ที่ร้อยละ 3

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาท ที่อ่อนค่าในขณะนี้ไม่ได้ส่งผลดีต่อการส่งออกเท่าที่ควร เพราะการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเกิดจากการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศซึ่งทุกประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน การอ่อนค่าของเงินบาทจึงไม่ใช่แต้มต่อ แต่อย่างไรก็ตาม มองว่า การส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้จะดีขึ้น หลังจากที่ทางเศรษฐกิจโลก เริ่มฟื้นตัว ดูจากความชัดเจนในเรื่องของการลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ หรือ QE ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ทางสภาผู้ส่งออกเตรียมนำเสนอมาตรการผลักดันการส่งออก เพื่อให้เห็นผลในระยะสั้นคือ การค้าผ่านชายแดนให้กับรัฐบาลในการสนับสนุนอย่างจริงจังด้วยการพัฒนาด่านการค้าชายแดนถาวร ที่มีอยู่ 18 ด่าน ให้ครอบคลุม ทั้ง 34 ด่าน โดยเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการค้าในภาพรวม


สภาผู้ส่งออก ยังไม่ปรับเป้าส่งออกปีนี้

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า ทางสภาผู้ส่งออก จะรอดูตัวเลขการส่งออก แนวโน้มในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีก่อน หลังจากในช่วงเดือนแรกของไตรมาสที่ 3 การส่งออกขยายตัวติดลบ ว่าจะมีการทบทวนเป้าหมายการส่งออกของปีนี้หรือไม่ โดยในขณะนี้ ยังคงเป้าหมายการส่งออกไว้ที่ร้อยละ 3

ทางด้าน นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ เปิดเผยว่า ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ เข้าไป
ตรวจสอบการเก็บค่ายกวางตู้คอนเทนเนอร์ เนื่องจากเห็นว่ามีการค้ากำไรเกินควร และมีการเรียกเก็บในอัตราที่เท่ากัน
ทุกราย ซึ่งไม่เป็นธรรม และเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ส่งออกโดยไม่จำเป็น