ขบ.มอบรางวัลหนังสั้นใช้รถ,ถนนปลอดภัย

ขบ.มอบรางวัลหนังสั้นใช้รถ,ถนนปลอดภัย

ขบ.มอบรางวัลหนังสั้นใช้รถ,ถนนปลอดภัย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กรมการขนส่งทางบก มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด “หนังสั้น” ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จัดทำโครงการนี้ เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อในการกระตุ้นเตือนและโน้มน้าวให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ประมาท ขาดจิตสำนึก มาขับขี่อย่างมีสติ มีวินัย และมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง

ทั้งนี้ มีภาพยนตร์สั้นได้รับรางวัล จำนวน 6 เรื่อง แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 2 เรื่อง รางวัลชมเชย จำนวน 4 เรื่อง โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลทีมละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ส่วนรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลทีมละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล กรมการขนส่งทางบก จะนำไปเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ และจัดส่งให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาค นำไปใช้ประกอบการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ รวมทั้งจัดส่งไปยังหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด เพื่อเผยแพร่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนน ให้มีจิตสำนึกความปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่บนท้องถนน ผู้ได้รับรางวัลจึงถือว่ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook