รสนา ร้องศาล ปค. เอาผิดนายกฯ-ครม. ขึ้น LPG มิชอบ

รสนา ร้องศาล ปค. เอาผิดนายกฯ-ครม. ขึ้น LPG มิชอบ

รสนา ร้องศาล ปค. เอาผิดนายกฯ-ครม. ขึ้น LPG มิชอบ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
สว.รสนา นำตัวแทนมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร้องศาลปกครอง ฟ้อง นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ขึ้น LPG 1 ก.ย.2556 ขัดกฎหมาย เอื้อประโยชน์ ให้ ปตท. ผูกขาดราคา

นางสาวรสนา โตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา พร้อมด้วยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นำโดย นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ รมว.กระทรวงพลังงาน และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ต่อศาลปกครอง เพื่อให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่เห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีก ก๊าซแอลพีจี ภาคครัวเรือน โดยให้ปรับขึ้นเดือนละ 0.50 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2556 เป็นต้นไป เนื่องจากเห็นว่า ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 61 เพราะรัฐไม่เคยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน เพื่อความคุ้มครองผู้บริโภค และมีการปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริง ที่ผู้บริโภคควรได้รับ โดย นางสาวรสนา กล่าวว่า มติ ครม. ที่ให้ปิโตรเคมี ใช้ ก๊าซแอลพีจี จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติก่อนภาคส่วนอื่น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้ถูกฟ้องไม่มีอำนาจเรื่องวัตถุดิบในปิโตรเคมี รวมทั้งเรื่องการจัดสรรและการปรับราคาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ ปตท. ซึ่งผูกขาดการค้าก๊าซแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง ปตท. ไม่ได้จ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ ยังขอให้มีศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวจนกว่าจะมีการพิพากษาคดี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook