แท็กซี่เสนอราคาค่าโดยสารใหม่ต่อคค.แล้ว

แท็กซี่เสนอราคาค่าโดยสารใหม่ต่อคค.แล้ว

แท็กซี่เสนอราคาค่าโดยสารใหม่ต่อคค.แล้ว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
แท็กซี่ เสนอราคาค่าโดยสารใหม่ ต่อคมนาคม เพื่อลดผลกระทบต้นทุนสูง ขณะที่ 'ชัชชาติ' สั่ง กรมขนส่งทางบก ดูความเป็นไปได้

นายปฐวี มีราช ตัวแทนคณะทำงานประสานแท็กซี่กระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าโดยสารรถบรรทุกผู้โดยสาร เปิดเผยภายหลังการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ว่าทางคณะทำงานประสานงานแท็กซี่ได้จัดประชุมหารือพิจารณาอัตราค่าโดยสารใหม่ ที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดเพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการแก้ปัญหาการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร โดยราคาเริ่มต้นกิโลเมตรแรกอยู่ที่ 35 บาท กิโลเมตรที่ 2 - 10 บวกเพิ่ม 10 บาท กิโลเมตรที่ 11 - 20 บวกเพิ่ม 11 บาท กิโลเมตรที่ 21 - 30 บวกเพิ่ม 12 บาท และกิโลเมตรที่ 30 ขึ้นไปบวกเพิ่ม 15 บาท ทั้งนี้ กรณีที่รถติดหรือเคลื่อนที่ไม่ได้เกิน 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คิดค่าโดยสารเพิ่ม 2.50 บาทต่อนาที ซึ่งราคาดังกล่าวจะเป็นการลดการแบกรับภาระของแท็กซี่ จากผลกระทบต้นทุนที่สูงขึ้นจากการปรับขึ้นราคาเชื้อเพลิงธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกกลับไปศึกษาทบทวนอัตราราคาดังกล่าว และกลับมารายงานอีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันนี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook