นิด้าชี้บาทอ่อนหนุนส่งออก-ท่องเที่ยวครึ่งปีหลังโต

นิด้าชี้บาทอ่อนหนุนส่งออก-ท่องเที่ยวครึ่งปีหลังโต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นิด้า ชี้ บาทอ่อนหนุนส่งออก ท่องเที่ยวครึ่งปีหลังเติบโตได้ดี ขณะที่ งบปี 57 ลงทุน 2 ล้านล้านบาท ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า จากอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ที่เติบโตในระดับ 2.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ที่เติบโต 5.4% ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ เชื่อว่า ยังไม่น่าเป็นกังวลมากนัก เนื่องจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในขณะนี้ ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวด้านการส่งออกในครึ่งปีหลังให้กลับมาดีขึ้น โดยมีปัจจัยจากประเทศคู่ค้าของไทย ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น ที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้มีความต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้โอกาสในการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าเหล่านี้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ค่าเงินบาทอ่อน ยังจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ทำให้ขยายตัวได้ดีกว่าที่คาด โดยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น หลังจากครึ่งปีแรก ตัวเลขนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นมากกว่า 12 ล้านคน และทั้งปีคาดว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไทย กว่า 25 ล้านคน

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA นิด้า กล่าวว่า ขณะเดียวกัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ที่รัฐบาลใช้นโยบายขาดดุล 2.5 แสนล้านบาท ที่จะเริ่มมีเงินเข้าสู่ระบบ ในช่วงต้นเดือนตุลาคม และการเร่งผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท จะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งส่งผลดีต่อจิตวิทยาด้านบรรยากาศการลงทุน ให้ภาคเอกชนกล้าลงทุนขยายกิจการและผลักดันตัวเลขเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น