ณัฐวุฒิตรวจเยี่ยมโชวห่วย โชว์สวย

ณัฐวุฒิตรวจเยี่ยมโชวห่วย โชว์สวย

ณัฐวุฒิตรวจเยี่ยมโชวห่วย โชว์สวย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ระยอง เยี่ยม 'โชวห่วย โชว์สวย' พร้อมเปิดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบแนวทางให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งปลีกไทย จำนวน 5,449 ราย ซึ่งจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดเพื่อพัฒนาร้านค้าให้มีความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในตลาด AEC โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการเปิดตัวโครงการ มีธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย มียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยที่ร้านค้าส่งเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และร้านค้าปลีกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 รวมทั้ง ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตผู้จำหน่าย ร้านค้าส่งค้าปลีก เกิดพันธมิตรและการเกื้อกูลกันทางการค้าซึ่งกันและกัน โดยวันนี้ ได้มีการตรวจเยี่ยมและมอบสติกเกอร์ "โชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม" ที่ จ.ระยอง ด้วย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook