ก.ล.ต. ประชุมทิศทางตลาดหุ้นศุกร์นี้

ก.ล.ต. ประชุมทิศทางตลาดหุ้นศุกร์นี้

ก.ล.ต. ประชุมทิศทางตลาดหุ้นศุกร์นี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
ก.ล.ต. ประชุมถกทิศทางหุ้น 30 ส.ค. เชื่อ ยังไม่กระทบตลาด พร้อมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์แนวโน้มหุ้นไทยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนั้น ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 ก.ล.ต. จะนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการประชุมประจำเดือน แต่ครั้งนี้จะมีการประเมินสถานการณ์ตลาดทุนไทยในช่วงที่ผ่านมาด้วย ทั้งนี้มองว่า เบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระทบมากนัก และทาง ก.ล.ต. จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม นายวรพล เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ก่อน ก.ล.ต. ได้หารือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน เพื่อประเมินสถานการณ์ตลาดหุ้น ทั้งนี้ ทุกฝ่ายประเมินว่า เป็นผลมาจากความผันผวนจาก
ต่างประเทศ แต่เศรษฐกิจของไทยยังถือว่าแข็งแกร่ง โดยเงินทุนสำรองยังมีมากเพียงพอ รวมทั้ง จากการตรวจ
สอบฐานะการเงินของทั้ง 2 สมาคม พบว่ายังมีความแข็งแกร่ง และความสามารถของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ในการชำระราคาหุ้น พบว่าไม่มีปัญหา ส่วนมาตรการในการดูแลตลาดหุ้นปัจจุบัน ถือว่ามีเพียงพอ และไม่ได้มีแนวทางที่จะออกมาตรการใดๆ ออกมาเพิ่ม

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook