กรุงไทย รับจ่ายเงินประกันสังคมมาตรา40

กรุงไทย รับจ่ายเงินประกันสังคมมาตรา40

กรุงไทย รับจ่ายเงินประกันสังคมมาตรา40
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
ธนาคารกรุงไทย รับจ่ายเงินประกันสังคมมาตรา 40 ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่ม 2 กันยายน 2556

น.ส.อาริศรา ธรมธัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ทางธนาคารได้ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม ให้บริการรับชำระเงินสมทบเงินกองทุนประกันสังคม ของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ลูกจ้าง หรือเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมมาก่อน โดยให้บริการผ่านเคาน์เตอร์สาขา กว่า 1,100 แห่งทั่วประเทศ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน คิดค่าธรรมเนียมเพียงรายการละ 10 บาท ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกที่เปิดให้บริการดังกล่าว

นอกจากนี้ ธนาคารยังรับชำระเงินด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ คิดค่าบริการรายการละ 5 บาท โดยผู้ประกันตนเพียงทำหนังสือยินยอมหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ซึ่งขอรับได้ที่ ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยเปิดให้บริการพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook