ปปช.แจ้งข้อกล่าวหากทค.5คนเร่งให้เสร็จกย.

ปปช.แจ้งข้อกล่าวหากทค.5คนเร่งให้เสร็จกย.

ปปช.แจ้งข้อกล่าวหากทค.5คนเร่งให้เสร็จกย.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหา กทค. 5 คน ยัน เร่งให้เสร็จใน ก.ย.นี้

นายภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีการออกอนุญาตการประมูลคลื่น 3G ไม่ได้เป็นการแข่งขันอย่างเป็นธรรม กล่าวว่า ภายหลังจากคณะอนุกรรมการไต่สวน ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จำนวน 5 คนแล้ว ปรากฏว่ากรรมการ กทค.ทั้ง 5 คน ได้ทำคำชี้แจงมายัง คณะอนุกรรมการไต่สวน โดยขั้นตอนหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการไต่สวนจะรวบรวมข้อมูลและข้อกฎหมาย เพื่อพิจารณาลงความเห็นต่อไป ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.นี้ กรณีนี้สืบเนื่องมาจากการที่คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ส่งเรื่องมาให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบว่า มีลักษณะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมา ป.ป.ช.ได้ตั้งประเด็นไต่สวน 2 ประเด็น คือ 1.การประมูลมีความมุ่งหมาย เพื่อไม่ให้มีการเสนอราคาที่เป็นธรรมหรือไม่ และ 2.คณะกรรมการ กทค. เร่งรีบลงมติเห็นชอบรองรับการประมูลหรือไม่

 

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook