ครม.เล็งออกมาตรการช่วยหลังราคายางตกต่ำ

ครม.เล็งออกมาตรการช่วยหลังราคายางตกต่ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย ครม. รับทราบปัญหาราคายางตกต่ำ เล็งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือนร้อน โดยขณะนี้ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ประมาณ 3.6 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกกว่าร้อยละ 90 จึงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้การส่งออกหดตัว ราคายางพาราจึงปรับตัวลดลงตามกลไกลตลาด ดังนั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เสนอแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการซื้อปุ๋ยโดยตรงให้กับเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกไม่เกิน 10 ไร่ 

ซึ่งในขณะนี้ มีเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางพาราทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 790,000 ราย นอกจากนี้ ยังมีแผนส่งเสริมให้เกษตรกรโค่นต้นยางพาราที่มีอายุเกิน 25 ปี เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันทดแทน