หอการค้าคาดเปิดAECมาเลย์นักท่องเที่ยวพุ่ง

หอการค้าคาดเปิดAECมาเลย์นักท่องเที่ยวพุ่ง

หอการค้าคาดเปิดAECมาเลย์นักท่องเที่ยวพุ่ง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หอการค้าไทย คาด AEC มาเลเซีย มีนักท่องเที่ยวที่ 28 ล้านคน ขณะที่ ไทย รองแชมป์ 27 ล้านคน

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ผลการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพภาคบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย ภายใต้ AEC พบว่า ในปี 2555 ประเทศสมาชิกอาเซียน มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุด คือ ประเทศมาเลเซีย มีมากกว่า 25 ล้านคน รองลงมาคือไทย มีมากกว่า 22 คน สร้างรายได้มากกว่า 980,000 ล้านบาท และสิงคโปร์ มีมากกว่า 14 ล้านคน ทั้งนี้ แนวโน้มหลังปี 2558 ที่มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จะส่งผลให้ 3 ประเทศดังกล่าว เกิดการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่รุนแรงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มประเทศไทย หลังจากปี 2558 ไทยยังคงเป็นรองมาเลเซีย เนื่องจากปัญหาทางการเมืองที่ไม่นิ่ง ทำให้เชื่อว่า มาเลเซียจะยังครองอันดับ 1 ด้วยตัวเลข 28.6 ล้านคน ในปี 2558 และจำนวน 36 ล้านคน ในปี 2563 ดังนั้น ประเทศไทย จึงต้องเร่งบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ระบบการสื่อสาร และระบบขนส่งให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะ รถไฟความเร็วสูง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook