ร.ฟ.ท. แจ้งยกเลิก 5 ขบวนเดินทางล่องใต้

ร.ฟ.ท. แจ้งยกเลิก 5 ขบวนเดินทางล่องใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ร.ฟ.ท. แจ้งยกเลิกขบวนรถ 5 ขบวน สายใต้ หลัง ม็อบ ยังปิดเส้นทางล่องใต้ต่อ

จากเหตุม็อบสวนยางปิดทางรถไฟ ช่วงสถานีบ้านตูล-ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จนเป็นเหตุให้การรถไฟฯ ต้องประกาศหยุดเดินขบวนรถ 4 ขบวน ในทางสายใต้ เมื่อคืนวานนี้ (๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖)  สถานการณ์ล่าสุด ฝ่ายบ้านเมืองและผู้เกี่ยวข้องได้มีการประชุมหารือ ถึงสถานการณ์ดังกล่าวดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางสัญจรในเส้นทางรถไฟและทางถนนให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องประกาศหยุดการเดินรถขบวนรถสายใต้ จากกรุงเทพ อีกจำนวน 5 ขบวน เนื่องจากไม่มีขบวนรถหมุนเวียนกลับมาจากสายใต้ ดังนี้

๑. ขบวนรถเร็ว ๑๗๑ กรุงเทพ-สุไหงโกลก ออกจากกรุงเทพ เวลา ๑๓.๐๐ น.
๒. ขบวนรถด่วนพิเศษ ๓๕ กรุงเทพ-บัตเตอร์เวร์ธ ออกจากกรุงเทพ เวลา ๑๔.๔๕ น.
๓. ขบวนรถด่วนพิเศษ ๓๗ กรุงเทพ-สุไหงโกลก ออกจากกรุงเทพ เวลา ๑๕.๑๐ น.
๔. ขบวนรถเร็ว ๑๖๙ กรุงเทพ-ยะลา ออกจากกรุงเทพ เวลา ๑๕.๓๕ น.
๕. ขบวนรถด่วนพิเศษ กรุงเทพ-ยะลา ออกจากกรุงเทพ เวลา ๒๒.๕๐ น.

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ยินดีคืนเงินค่าโดยสารให้เต็มราคา สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่สถานีรถไฟ การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้