เอสเอ็มอีแบงก์ เตรียม 3 พันล.ปล่อยกู้พิเศษ

เอสเอ็มอีแบงก์ เตรียม 3 พันล.ปล่อยกู้พิเศษ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอสเอ็มอีแบงก์ เตรียมเงิน 3,000 ล้านบาท ปล่อยกู้สินเชื่อพิเศษ 'Smile Factoring' ช่วยเสริมสภาพคล่องธุรกิจให้ผู้ประกอบการ

นายมนูญรัตน์ เลิศโกมลสุข กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมวงเงิน 3,000 ล้านบาท ปล่อยกู้สินเชื่อ "Smile Factoring" เป็นสินเชื่อประเภทหลังส่งมอบงาน หรือส่งมอบสินเค้า (Factoring Post Shipment) สำหรับลูกหนี้การค้าราชการ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่แปรรูปจากระบบราชการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง แก้ปัญหาหมุนเงินไม่ทัน โดยธนาคารรับซื้อเอกสารส่งมอบงาน หรือสินค้า โดยจ่ายเงินให้ก่อน ทำให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างคล่องตัว และขยายกิจการได้โดยไม่สะดุด

ทั้งนี้ สินเชื่อ Smile Factoring ของเอสเอ็มอีแบงก์ ให้วงเงินรับซื้อลูกหนี้การค้าสูงสุด 90% ของมูลหนี้ที่โอนสิทธิ์หลังส่งมอบงาน หรือส่งมอบสินค้าแล้ว คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ MFR เมื่อรับอนุมัติและมีการรับซื้อภายในสิ้นปี 2556พร้อมให้พิเศษสำหรับลูกค้าเดิม ไม่คิดค่าธรรมเนียมบริการ และลูกค้าใหม่ลด 50% จากค่าธรรมเนียมปกติที่เรียกเก็บโดย เอสเอ็มอีแบงก์ คาดว่า สินเชื่อ Smile Factoring เป็นสินเชื่อพิเศษที่ธนาคารเสนอให้เป็นทางเลือกใหม่ ทางการเงินที่น่าสนใจก่อนหมดสิ้นปีนี้ ซึ่งผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอกู้ภายใน 31 ธันวาคม 2556 นี้ โดยติดต่อได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร.1357