อยากส่งออก..ไปที่ไหน

อยากส่งออก..ไปที่ไหน

อยากส่งออก..ไปที่ไหน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สมัยก่อนจะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ ต้องไปติดต่อหลายหน่วยงานหลายพื้นที่ แต่วันนี้มี "ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ" หรือ ONE STOP Export Service Center : OSEC ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ผลิต-ผู้ส่งออกไทย รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังให้บริการออกใบรับรองและจดทะเบียนการค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ใบรับรองสุขอนามัยสินค้าปศุสัตว์ ใบรับรองสินค้าฮาลาล การจดทะเบียน และขอใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะมีความสำคัญช่วยเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับ AEC ที่จะเกิด ขึ้นในปี 2558 อีกด้วย

ในศูนย์ประกอบด้วย 17 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมการค้าต่างประเทศ, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมปศุสัตว์, สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, หอการค้า ไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, กรมควบคุมโรค, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Link), กรมศุลกากร, กรมการกงสุล, กรมวิชาการเกษตร, กรมประมง, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank), สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือ TIFFA และสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศยาน หรือ TAFA ในการให้บริการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี หรือ FTA ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การขอรับรองเอกสารข้อมูลด้านศุลกากร การนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารและยา รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการเงินสำหรับธุรกิจ เป็นต้น ตั้งอยู่ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook