ปิดโรงงานรองเท้าผ้าใบ"แพน"

ปิดโรงงานรองเท้าผ้าใบ"แพน"
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ปิดโรงงานรองเท้าผ้าใบแพน โดยแพนเอเซียฟุตแวร์ ในเครือสหพัฒน์ ประกาศหยุดประกอบกิจการโรงงานผลิตรองเท้า และกระเป๋า ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคมนี้ โดยเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดและให้คงพนักงานไว้เฉพาะส่วนสำนักงานเพื่อปฏิบัติ หน้าที่จำนวนหนึ่งประมาณ 10 คน หลังมียอดคำสั่งซื้อจากลูกค้าลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนสะสมจำนวนมาก

โดยมีสาเหตุจากการย้ายฐานการผลิตของลูกค้ารายใหญ่ ประกอบกับค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณคำสั่งซื้อจากลูกค้าน้อยลง และเป็นคำสั่งซื้อที่มีปริมาณน้อยกว่ากำลังการผลิตของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก