"สตรีตั้งครรภ์" ฝากท้องฟรี รัฐหนุนทุกสิทธิมีผลทันที

"สตรีตั้งครรภ์" ฝากท้องฟรี รัฐหนุนทุกสิทธิมีผลทันที
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

"ยิ่งลักษณ์" เปิด "โครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ" หนุนสตรีมีครรภ์ฝากท้อง รพ.ในสังกัด สธ.เริ่มทันที หวังให้แม่และเด็กสุขภาพดี ออกบัตรเฉพาะดูแลครบวงจร

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัว "โครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ ด้วยบัตรสุขภาพแม่และเด็ก" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดทำโครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพประชากรไทย สอดคล้องกับโครงการเพื่อเด็กและสตรีของสหประชาชาติ ในการลดอัตราการเสียชีวิตของสตรีและเด็กทั่วโลกลงให้ได้จำนวน 16 ล้านคน ภายในปี 2558

น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์ในโครงการ 30 บาท และประกันสังคม ต้องฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลในเครือข่ายที่ระบุในสัญญาเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะต้องเสียเงินเอง ทำให้หญิงตั้งครรภ์ไปฝากท้องเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ มีเพียงร้อยละ 53 ซึ่งเท่ากับว่า มีการฝากครรภ์ช้า หากเกิดปัญหากับทารกในครรภ์ แพทย์จะไม่สามารถค้นหาหรือแก้ไขความผิดปกติได้ทัน โครงการนี้จึงเป็นการลงทุนสร้างต้นทุนชีวิตเด็กไทยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ให้มี สุขภาพแข็งแรง

"โครงการนี้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ทุกสิทธิ ไม่ว่าจะใช้สิทธิโครงการ 30 บาท หรือประกันสังคม หรือ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สามารถฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าว

ด้าน นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. กล่าวว่า โครงการนี้จะเน้นให้หญิงเริ่มฝากครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ มีระบบการดูแลตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ เพื่อลดปัญหาพัฒนาการเด็กล่าช้า

เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหามากมาย เช่น แม่มีอัตราการขาดสารไอโอดีน ร้อยละ 53 ภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 18 ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8 ทารกแรกเกิดมีภาวะดาวน์ซินโดรม 1.25 : 1,000 ของการเกิดมีชีพ ทารกแรกเกิดเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 6 : 1,000 ของการเกิดมีชีพ ทารกมีภาวะไทรอยด์แต่กำเนิด 6 : 1,000 ของการเกิดมีชีพ ทารกติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ร้อยละ 2.2 ทารกกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียงร้อยละ 54 หรือประมาณ 430,000 คน ทั้งนี้ สธ.จะออกบัตรประจำตัวสีชมพูให้หญิงตั้งครรภ์ ซึ่งจะมีวันกำหนดคลอดเมื่อครบ 40 สัปดาห์ และออกบัตรสีเหลืองให้ลูก ระบุวันเกิดตามบัตรประชาชน เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการด้วย