บีโอไอ ติวเข้มนักธุรกิจไทย รับ เออีซี

บีโอไอ ติวเข้มนักธุรกิจไทย รับ เออีซี
บีโอไอ จัดติวเข้มผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ รับเออีซี ประเดิมจัดอบรม 3 วัน ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทย มีความพร้อมรับมือกับการเปิดเสรีทางการค้า และการลงทุน ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 บีโอไอ จึงกำหนดแผนงานในการจัดสัมมนาให้ความรู้และการจัดอบรมทั่วประเทศ โดยจะประเดิมจัดอบรมในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ เออีซี รุกหรือรับ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 3 วันของการอบรม นักธุรกิจที่เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบการเข้าไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนโอกาส และลู่ทางการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการชั้นนำ รวมทั้งจะมีธนาคารพาณิชย์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดยนักธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ บีโอไอ โทร 0 2553 8139 หรือตอบรับเข้าร่วมอบรมผ่านทางเว็บไซต์บีโอไอ www.boi.go.th