นิวัฒน์ธํารง สั่งเดินหน้าโครงการร้านถูกใจ

นิวัฒน์ธํารง สั่งเดินหน้าโครงการร้านถูกใจ
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งกรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมเดินหน้าโครงการร้านถูกใจ

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ทางกรมการค้าภายใน ซึ่งมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของค่าครองชีพของประชาชน ให้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะเดินหน้าโครงการร้านถูกใจ ร้านโชว์ห่วย โชว์สวย

ในขณะที่ โครงการธงฟ้า ที่ในขณะนี้ยังคงใช้งบประมาณเดิม จะมีการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และจะต้องพิจารณาจากสถานการณ์เป็นสำคัญ ซึ่งเชื่อว่า งบประมาณที่ได้มีการอนุมัติไว้เดิม มีเพียงพอที่จะจัดงานดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม