รฟม. เร่งพัฒนาคนป้องกันการขาดแคลน

รฟม. เร่งพัฒนาคนป้องกันการขาดแคลน
รฟม. ระบุ คนที่เข้าใจระบบรางมีน้อย เดินหน้าพัฒนา ป้องกันการขาดแคลนในอนาคต

นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันบุคลากร
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งระบบรางในประเทศไทยมีน้อยมาก จึงจำเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กรภาคต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้มองว่า ในอนาคตหากมีการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบราง อาจจะต้องใช้บุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเพื่อบ้าน

อย่างไรก็ตาม ต้องมีการบูรณาการโดยรวม ทั้งในส่วนของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการปฏิบัติการในการเดินรถ รวมถึง การสร้างบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาปฏิบัติงานในด้านนี้โดยตรง เช่น งานด้านโยธา งานด้านไฟฟ้า และงานด้านเครื่องกลต่างๆ และยังรวมไปถึง งานด้านการวางแผนการออกแบบ และงานพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!