แกว่งตัว ยังให้เลี่ยงหุ้นหลัก + เน้นหุ้นปันผลเอาไว้