ประชาชนร้อง !! ของแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย

ประชาชนร้อง !! ของแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย

ประชาชนร้อง !! ของแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แนะให้รัฐบาลเร่งเข้าดูแลบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าครองชีพของประชาชน ที่เริ่มเกิดปัญหาฝืดเคือง และอาจเป็นจุดเสี่ยงทางจิตวิทยาต่อเศรษฐกิจไทย

ผลสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ 54 มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย และรายได้เริ่มฝืดเคือง จนต้องมีการกู้ยืมเงินจากญาติพี่น้อง และนำเงินออมออกมาใช้ รวมถึงขาย หรือจำนำทรัพย์สินที่มีอยู่ดังนั้นประชาชนจึงหวังให้รัฐบาลช่วยดูแลค่าครองชีพ และราคาน้ำมัน เพราะราคาเบนซินจะแตะระดับ 40 บาทต่อลิตร ขณะที่ดีเซลแตะ 35 บาทต่อลิตร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่อเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า จากผลสำรวจเผยว่าเหตุน้ำท่วมไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากนัก เพราะมีการปลดคนงานเพียงแค่ 50,000 คน จากการจ้างงานส่วนใหญ่ยังคงปกติ แต่ประชาชนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาสินค้า และน้ำมันที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ประชาชนมีความกังวลเรื่องรายจ่ายเพราะเงินตึงตัว ซึ่งรัฐบาลควรสนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ดูแลปัญหาเงินเฟ้อ และราคาสินค้าให้เหมาะสม

ส่วนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล ประชาชนเกือบร้อยละ 60 เชื่อมั่นในระดับปานกลาง ส่วนร้อยละ 26 เชื่อมั่นน้อย เนื่องจากรัฐบาลไม่มีเอกภาพในการบริหารจัดการ และแนวทางป้องกันไม่ชัดเจน เพราะดูจากผลงานในปีที่ผ่านมา โดยเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งปลูกป่า ทำแก้มลิงตามพระราชดำริ

 

ขอบคุณข้อมูล TPBS