เตรียมเฮ !! 1 เม.ย. นี้ ปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท

เตรียมเฮ !! 1 เม.ย. นี้ ปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท

เตรียมเฮ !! 1 เม.ย. นี้ ปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมก.ก.ค่าจ้างกลาง จะทบทวนมติค่าจ้างตามมาตรฐานที่ต่ำกว่า 300 บาท ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ ขณะที่รมว.แรงงาน ยัน ค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องไม่รวมกับสวัสดิการที่นายจ้างให้


นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ใน 1 มีนาคมนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างกลาง เพื่อรับทราบและทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่ได้ประกาศบังคับใช้ไปจำนวน 2 ฉบับ ครอบคลุม 22 สาขาอาชีพ

เนื่องจากอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น มีอัตราต่ำกว่า 300 บาท ซึ่งคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ได้พิจารณาปรับฐานค่าจ้างให้สูงขึ้นร้อยละ 30 - 39.5 ตามสภาพความยากง่ายและเศรษฐกิจของแต่ละสาขาอาชีพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน ใน 7 จังหวัด และในอีก 70 จังหวัดที่มีการปรับขึ้นร้อยละ 40 นั้น ไม่เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ซึ่งนายจ้างไม่สามารถนำมารวมกัน เพื่อทำให้ค่าจ้างเท่ากับอัตราใหม่ที่บังคับใช้ได้ ทั้งนี้ในส่วนของการปรับสวัสดิการต่างๆ จะต้องมีการตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จึงจะสามารถทำได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 

ขอบคุณข้อมูล : VoiceTV