บอร์ดคัดเลือกปธ.ธปท.คนใหม่คาดได้ชื่อวันนี้

บอร์ดคัดเลือกปธ.ธปท.คนใหม่คาดได้ชื่อวันนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก ประธานบอร์ด ธปท. คาด ได้ชื่อเสนอ รมว.คลัง วันนี้ ก่อนส่ง ครม. พิจารณาต่อไป

ในวันนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ
ประธานบอร์ด ธปท. แทน นายวีรพงษ์ รามางกูร ที่หมดวาระลง โดยมีรายงานว่า กระทรวงการคลัง ได้เสนอชื่อ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เข้าร่วมการคัดเลือก

ในขณะที่ รายชื่อจากฝ่ายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 2 คน คือ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการ และ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหนึ่งในคณะกรรมการ กนง. เข้าร่วมการคัดเลือก

ซึ่งตามขั้นตอนแล้ว หากในวันนี้ คณะกรรมการคัดเลือก สามารถคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นประธานบอร์ด ธปท. คนใหม่ได้แล้ว จะต้องส่งรายชื่อดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติต่อไป