โอลิมปิก 2020

หอค้าไทยชี้ชุมนุมแรงGDPอาจเหลือ3.8%

หอค้าไทยชี้ชุมนุมแรงGDPอาจเหลือ3.8%
หอการค้าไทย เชื่อ ชุมนุมการเมืองอยู่ในกรอบ ไม่กระทบเศรษฐกิจ ชี้ หากแรงอาจส่งผล GDP เหลือ 3.8%

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การชุมนุมทางการเมือง คาดว่าจะยังอยู่ในกรอบของกฎหมาย และไม่มีความรุนแรงมากนัก อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังสามารถขยายตัวได้ตามที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 4.5 แต่หากสถานการณ์การชุมนุมยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นไตรมาสที่ 4 และมีความรุนแรง อาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย ในอัตราร้อยละ 0.2 - 0.3 เนื่องจาก ค่าครองชีพที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง เป็นผลทำให้ประชาชนเริ่มการชะลอการบริโภคและจะทำให้ จีดีพีของไทยปีนี้ จะอยู่ที่ร้อยละ 4.0 - 4.1 

นอกจากนี้ หากการชุมนุมมีความรุนแรงจนต่างประเทศประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวมายังประเทศไทย อาจจะส่งผลทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย เหลือเพียงร้อยละ 3.8 อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลสามารถคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองให้มีเสถียรภาพโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยพยุงเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ อาจ