คค.จี้ระบบเช็คอินสนามบินให้มีประสิทธิภาพ

คค.จี้ระบบเช็คอินสนามบินให้มีประสิทธิภาพ
รัฐมนตรีฯ คมนาคม เร่งแก้ความแออัดสนามบิน พร้อมจี้ ระบบเช็คอินให้มีประสิทธิภาพลดปัญหาคิวยาว

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาความแออัดภายในท่าอากาศยานนั้น จะพิจารณาบริเวณจุดที่เป็นคอขวดต่างๆ ภายในอาคาร ส่วนที่ไม่จำเป็นให้รื้อออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้มากขึ้น รวมถึง ปรับปรุงการเช็คอินให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ใช้ระบบคีออส ซึ่งเป็นการเช็คอินด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์มือถือ หรือ ตู้คีออส เพื่อลดปัญหาคิวยาว

นอกจากนี้ ได้มอบหมายการบินไทย ทอท. และสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการบิน ประสานงานไปยัง แอร์พอร์ตลิงค์ ในการใช้บริการเช็คอินเคาน์เตอร์

อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก ได้พิจารณายกเลิก ตม. 6 ซึ่งเป็นกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง และเปลี่ยนมาใช้ พ.ร.บ.ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการออกประกาศสำนักตรวจคนเข้าเมือง ให้สามารถยื่นเอกสารแสดงตัวโดยใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้ ขณะนี้ ขั้นตอนอยู่ระหว่างคณะกรรมการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาอนุมัติเอกสาร