กสิกรไทยชู 2 แคมเปญเงินฝาก ตั้งเป้าระดมเงินไตรมาส 3 โต 6%

กสิกรไทยชู 2 แคมเปญเงินฝาก ตั้งเป้าระดมเงินไตรมาส 3 โต 6%
Siamturakij

สนับสนุนเนื้อหา

กสิกรไทย ออกแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.90% ต่อปี และเงินฝากประจำถอนก็ได้ ดอกก็ดี 14 เดือน ให้ดอกเบี้ยสูง 3.20% ต่อปี

ตอบสนองลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพิ่มทางเลือกในการออมเงินให้แก่ลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนสูง ตั้งเป้าระดมเงินฝากลูกค้าบุคคลไตรมาส 3 โต 6%

นางนพวรรณ เจิมหรรษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากผลการประชุมคณะกรรม-การนโยบายการเงิน (กนง.) 10 ก.ค.56 ที่ผ่านมา มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2.50%

ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับที่ค่อนข้างผ่อนคลาย แต่หากเศรษฐกิจโลกมีอัตราการเติบโตไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยและมีความเป็นไปได้ที่ กนง. จะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยภายในประเทศธนาคารกสิกรไทย จึงออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน และเงินฝากประจำ "ถอนก็ได้ ดอกก็ดี" 14 เดือน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มทางเลือกในการออมเงินให้กับผู้ที่ต้องการรับผลตอบแทนสูง ได้แก่

สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับดอกเบี้ยที่ 2.80% ต่อปี สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนและเมื่อครบกำหนดการฝาก 10 เดือน

ขณะที่เงินฝากประจำ "ถอนก็ได้ ดอกก็ดี" 14 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท รับดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนและ เมื่อครบกำหนดการฝาก 14 เดือน เพิ่มความคล่องตัวแก่ผู้ฝาก กรณีฝากไม่ถึง 3 เดือน รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ฝากตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่ถึง 6 เดือน รับดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 3 เดือน และ หากฝากตั้งแต่ 6 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด รับดอกเบี้ยที่เงินฝากประจำ 6 เดือน

ทั้งนี้ ธนาคารตั้งเป้า หมายระดมเงินฝากลูกค้าบุคคลไตรมาส 3 เติบโต 6% จากไตรมาสก่อน เพื่อสนับ-สนุนการขยายตัวทางธุรกิจ โดยผู้สนใจสามารถขอเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 สิงหาคม 2556 ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0-2888-8888