ยรรยงตรวจรง.ซีพีเอฟ-ตามราคาข้าวโพด

ยรรยงตรวจรง.ซีพีเอฟ-ตามราคาข้าวโพด
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตอาหารแปรรูป จ.นครราชสีมา พร้อมติดตามราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปสัตว์ปีกปลอดภัย โรงงานชำแหละ และแปรรูปเนื้อไก่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา โดย ซีพีเอฟ ถือเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยอาหารเป็นสำคัญ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ จะมีการหารือถึงสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งถือเป็นต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้วย โดยขณะนี้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม 9.10 - 9.55 บาท