ก.อุตฯสอบมาตรฐานอุปกรณ์ขนส่งทางทะเล

ก.อุตฯสอบมาตรฐานอุปกรณ์ขนส่งทางทะเล
กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพของอุปกรณ์การขนส่งทางทะเล ป้องกันปัญหาน้ำมันรั่ว

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า หลังจากเหตุน้ำมันรั่วจากท่ออ่อนของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ทาง กรอ. จึงเตรียมจัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพของอุปกรณ์การขนส่งทางทะเล เนื่องจากพบว่า ยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นผู้ตรวจสอบ และให้การอนุญาตการใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน โดยที่ผ่านมา มีประกาศกระทรวง เรื่องการขนส่งวัสดุอันตรายทางบก แต่ทางทะเลยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับ ขณะที่กรมเจ้าท่า มีหน้าที่ดูแลเรื่องการอนุญาตสิ่งปลูกสร้างทางทะเลเท่านั้น แต่เรื่องอุปกรณ์การขนถ่ายน้ำมัน ยังไม่มีใครมาดูแล ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทางกระทรวงจะมีกฎหมายกำกับดูแลที่ชัดเจน ในการออกประกาศดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุปหลักเกณฑ์ทั้งหมดได้ภายใน 1 เดือน เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะขนถ่ายน้ำมันทางทะเล จะต้องขออนุญาตและให้กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจ
สอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ก่อน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงทะเล เช่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน