นักวิชาการยันสารขจัดคราบน้ำมันปลอดภัย

นักวิชาการยันสารขจัดคราบน้ำมันปลอดภัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ เผย สารที่ PTTGC ใช้ในการขจัดคราบน้ำมันทะเลระยอง ปลอดภัย ไม่สะสมในสภาพแวดล้อม

นายพิสุทธิ์ เพียรมนกุล นักวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สาร dispersants ที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ใช้ในการกำจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลลงทะเลที่ จ.ระยอง นั้น เป็นสารในตระกูลลดแรงตึงผิวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันเช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ดังนั้นจึงเป็นสารเคมีที่ไม่มีอันตรายต่อชีวิตและไม่สะสมในสภาพแวดล้อม ซึ่งสารชนิดนี้จะย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ตามเวลา

อย่างไรก็ตาม กรณีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายว่า PTTGC นำสารเคมีดังกล่าวใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าสูตรที่ได้มีการคำนวณไว้ คือ การใช้สาร 1 ส่วนต่อน้ำมัน 10 ส่วน ซึ่ง PTTGC ไปทั้งสิ้น 32,000 ตัน จากปริมาณที่ยื่นขอไว้ยังกรมควบคุมมลพิษ ที่ปริมาณ 35,000 ตัน เนื่องจากไม่สามารถกำกัดน้ำมันได้ จึงต้องใช้สารเคมีตามวงกระจายของคราบน้ำมัน เป็นเหตุให้ใช้มากกว่าสูตรที่ได้มีการกำหนดไว้