ครูเอกชนยิ้ม! ได้ขึ้นเงินเดือน 15,000

ครูเอกชนยิ้ม! ได้ขึ้นเงินเดือน 15,000
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า มติที่ประชุมอนุมัติเงิน 2,400 ล้านบาท

ในการปรับเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว ครูโรงเรียนเอกชน ซึ่งอุดหนุนเป็นรายบุคคล ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นเดือนละ 15,000

โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2555 ขณะเดียวกัน ครม.มีมติเปลี่ยนชื่อโครงการครูพันธุ์ใหม่ เป็นครูมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายผลิตทั้งหมด 5 รุ่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 - 2558 จำนวน 1 หมื่นคน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการอนุมัติเงินจำนวน 1 พันล้านบาท ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำเงินไปจัดสรรในส่วนของโรงรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม

 

 

ขอบคุณข้อมูล INNNews