นิวัฒน์ธํารงเชื่อชุมนุมไม่กระทบส่งออก

นิวัฒน์ธํารงเชื่อชุมนุมไม่กระทบส่งออก
'นิวัฒน์ธํารง' เชื่อ การชุมนุมจะไม่รุนแรงกระทบต่อการส่งออก แต่จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงการชุมนุมทางการเมืองว่า เชื่อสถานการณ์การชุมนุมในครั้งนี้ ไม่น่าจะเกิดความรุนแรง หรือเกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้น และไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการส่งออกของประเทศ แต่ก็จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าจะมีการชุมนุมยืดเยื้อหรือไม่ เพราะหากมีการชุมนุมยืดเยื้อ คงจะต้องมีการหาแนวทางการเชื่อโยงระบบขนส่งสินค้า เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ และสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ทั่วโลก คงไม่ต้องสั่งการให้มีการทำความเข้าใจกับประเทศคู่ค้าเป็นพิเศษ เพราะเชื่อว่า เหตุการณ์การชุมนุมจะไม่รุนแรง