เอกชนห่วงนโยบายประชานิยมดันหนี้

เอกชนห่วงนโยบายประชานิยมดันหนี้
เอกชน แนะรัฐลดนโยบายประชานิยม หวั่น ดันหนี้สาธารณะพุ่ง เน้นเพิ่มรายได้สร้างความยั่งยืน

นายบันลือศักดิ์ ปุสสะรังษี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า จากระดับหนี้สาธารณะที่ยังไม่เกินร้อยละ  50 ในปัจจุบันของรัฐบาลเชื่อว่า จะทำให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ และไม่เป็นความเสี่ยงทางการคลัง แต่ทั้งนี้ยอมรับว่า มีความเป็นห่วงรัฐบาลที่ออกนโยบายประชานิยมเพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการ การรับจำนำข้าว ซึ่งจะสร้างความเสี่ยงทางการคลังมากขึ้น แม้ว่ารัฐบาลปรับเงื่อนไขการรับจำนำราคาข้าวให้ลดลง  ซึ่งเป็นการลดความเสียหายของภาครัฐบ้างก็ตาม

นอกจากนี้ มองว่าเพื่อความมั่นคงทางการคลัง กระทรวงการคลัง จะต้องเร่งจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น เพราะสัดส่วนในปัจจุบันที่ร้อยละ 18 ถึงร้อยละ 19 ต่อ GDP  และหากเปรียบเทียบกับระดับหนี้สาธารณะของประเทศ ถือว่ายังมีรายได้ที่ต่ำมาก