ประชุม กปน. ยังไร้ข้อสรุป

ประชุม กปน. ยังไร้ข้อสรุป
ผู้สื่อข่าวรายงานประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องมาจากน้ำมัน ผ่านไป 2 ชั่วโมง ยังไร้ข้อสรุป

การประชุมคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน หรือ กปน. โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุม และเป็นประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว ขณะนี้การประชุมผ่านไป 2 ชั่วโมงแล้ว ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่มีผู้ใดออกมาเปิดเผยข้อมูลในการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ คาดว่า การประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเวลา 12.00 น.

อย่างไรก็ตาม การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการป้องกันภัยและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน จากกรณีท่อรับน้ำมันดิบของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด เกิดรั่วไหลลงทะเล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหาในอนาคต เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับกรณีของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)