ชัชชาติ ถก กปน. นัดแรก เช้านี้

ชัชชาติ ถก กปน. นัดแรก เช้านี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ถกคณะอนุกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องมาจากน้ำมัน นัดแรก เช้านี้

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน หรือ กปน.  ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 กระทรวงคมนาคม ในวันนี้เวลา 09.00 น. เพื่อหารือถึงมาตรการในการเข้มงวดการขนส่งน้ำมัน และอุปกรณ์การใช้งานให้มีความพร้อม ปลอดภัยรัดกุมในการดำเนินงาน รวมถึงการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือถึงแนวทางในการกำหนดมาตรการดังกล่าว เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของการกระทรวงคมนาคมโดยตรง