12ส.ค.ลูกพาแม่นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี

12ส.ค.ลูกพาแม่นั่งรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี
วันแม่แห่งชาติ บีทีเอส ให้ลูกพาแม่นั่งรถไฟฟ้าฟรี ตลอดสาย ทุกเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น.

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ รถไฟฟ้าบีทีเอส จะจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่และสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยลูกสามารถพาแม่โดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรีตลอดสาย ทุกเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น. ซึ่งแม่และลูกจะต้องขึ้น/ลงสถานีเดียวกัน สามารถติดต่อขอรับคูปองเดินทางฟรี ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน 90 ซ.ม.

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ในวันแม่แห่งชาติ ด้วยบัตร
แรบบิท สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในราคาพิเศษลดสูงสุดกว่า 50% จากอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บ (15-42 บาท) ตลอดเวลาการให้บริการ

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่ลูกสามารถพาแม่เดินทางไปนั้น อาทิเที่ยวชมความสวยงามของผ้าไทย ชุดประจำชาติของคนไทย ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ QUEEN SIRIKIT MUSEUM OF TEXTILES แวะชมพิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิมทอมสัน ลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ หรือชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ ลงสถานีสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฮอตไลน์บีทีเอส โทรศัพท์ 0-2617-6000