อยากรู้แต่ไม่อยากถาม...ตั้งครรภ์อยู่..."มีเซ็กซ์" ได้มั้ย?

อยากรู้แต่ไม่อยากถาม...ตั้งครรภ์อยู่..."มีเซ็กซ์" ได้มั้ย?

อยากรู้แต่ไม่อยากถาม...ตั้งครรภ์อยู่..."มีเซ็กซ์" ได้มั้ย?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คอลัมน์ พบแพทย์จุฬา
รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ
ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

คำถามบางคำถามสตรีตั้งครรภ์อยากรู้ (หรือบางทีสามีเป็นคนอยากรู้มากกว่า) แต่ไม่กล้าถาม เป็นเรื่องที่คนไทยอายคือ การมีเพศสัมพันธ์ช่วงตั้งครรภ์ บางคนกลัวแท้ง บางคนกลัวคลอดก่อนกำหนด บางคนกลัวถุงน้ำคร่ำแตก ฯลฯ

หากมีเพศสัมพันธ์ช่วงตั้งครรภ์อยู่ ก็เลยงดกิจกรรมไปตลอดการตั้งครรภ์ หากเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติถุงน้ำคร่ำจะมีความเหนียวแข็งแรงไม่แตกง่ายๆ และปากมดลูกก็จะผลิตมูกมาป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ถุงการตั้งครรภ์ ส่วนการถึงจุดสุดยอด (orgams) และสารโปรสตาแกลนดินในน้ำอสุจิอาจก่อให้เกิดการหดรัดตัวของมดลูกได้เล็กน้อย แต่เกิดเพียงชั่วคราวและไม่มีอันตราย

ดังนั้น ในการตั้งครรภ์ปกติที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ จึงสามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้ จนกระทั่งก่อนครบกำหนดคลอด 1 เดือน แต่อาจต้องปรับเปลี่ยนท่าทาง ในระยะแรกของการตั้งครรภ์ท่าทางในการมีเพศสัมพันธ์อาจเป็นไปตามปกติ แต่เมื่อขนาดครรภ์ใหญ่ขึ้นการนอนหงายอาจทำให้ปวดหลัง จึงต้องปรับเปลี่ยนท่า สตรีตั้งครรภ์อาจรู้สึกมีอาการเกร็งหน้าท้องขณะมีเพศสัมพันธ์หรือถึงจุดสุดยอด แต่ควรจะเป็นอยู่ไม่กี่นาที หากมีอาการเป็นเวลานานควรจะไปพบแพทย์

อย่างไรก็ดี บางครั้งสตรีตั้งครรภ์อาจไม่มีความต้องการทางแพทย์เท่าไรนัก ทั้งนี้ เนื่องจากการแพ้ท้อง ความไม่สบายตัว หรือความกังวล ฯลฯ ในทางกลับกัน คู่สมรสของสตรีตั้งครรภ์เองก็อาจมีความต้องการทางเพศลดลงเช่นกัน ซึ่งเหตุผลหลักมักจะเป็นความกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อทารก

ดังนั้น สตรีตั้งครรภ์และคู่สมรสจึงควรปรึกษาหารือ และบอกเล่าเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ของตนให้คู่ทราบ เพื่อจะได้ช่วยเหลือกัน สิ่งที่ควรระวังมากกว่าในการมีเพศสัมพันธ์ขณะตั้งครรภ์ คือ การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ หากไม่มั่นใจควรงดการมีเพศสัมพันธ์หรือควรใช้ถุงยางอนามัย แต่มีประวัติหรือภาวะแทรกซ้อนบางอย่างของการตั้งครรภ์ที่มีข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ประวัติการแท้งหรือการคลอดก่อนกำหนดในครรภ์ก่อน หรือครรภ์ปัจจุบันมีภาวะต่อไปนี้ ได้แก่ เลือดออกผิดปกติ ปวดท้องน้อย เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ถุงน้ำคร่ำแตก (น้ำเดิน) ภาวะรกเกาะต่ำ ครรภ์แฝด

จะเห็นว่าการตั้งครรภ์ไม่ใช่ข้อห้ามในการมีเพศสัมพันธ์ จึงไม่ควรปล่อยให้เข้าผิดทำให้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาลดถอยลงไปขณะตั้งครรภ์

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook