รัฐมั่นใจ อีก 10 ปี ดันหนุ่มไทยสูงเกิน 175

รัฐมั่นใจ อีก 10 ปี ดันหนุ่มไทยสูงเกิน 175

รัฐมั่นใจ อีก 10 ปี ดันหนุ่มไทยสูงเกิน 175
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโภชนาการสมวัย เพื่อยกร่างนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ และการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนภาคเหนือ ณ โรงแรมดวงตะวันโฮเทล จังหวัดเชียงใหม่ ว่า กรมอนามัยดำเนินโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการมาตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันมีจังหวัดที่สมัครใจร่วมโครงการฯ จำนวน 13 จังหวัด ใน 4 ภาค

รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า กรมอนามัยคาดว่าภายใน ปี 2567 หรือประมาณอีก 10 ปีข้างหน้า การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการจะสามารถลดภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียนลงได้ร้อยละ 0.5 ต่อปีเมื่อเทียบกับสถานการณ์เดิม หรือควบคุมไม่ให้ภาวะอ้วนเกิดเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 9.9 ภาวะเตี้ยจาก ร้อยละ7.5 ลดเหลือร้อยละ 5 และส่งเสริมให้เด็กไทยเพศหญิงและเพศชาย มีความสูงเฉลี่ย 165 และ 175 เซนติเมตร ตามลำดับ และมีไอคิวเฉลี่ยมากกว่า 100 จุด

"สำหรับการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลายๆ ภาคส่วนกว่า 300 คน ประกอบไปด้วย ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ นักโภชนาการ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มเกษตรกร ชมรมอาหารปลอดภัย ชมรมรักสุขภาพ ครู อาจารย์ นักศึกษา และสื่อมวลชน เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อสรุปไปพัฒนาคุณภาพอาหารตามมาตรฐานตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภค เพื่อให้เด็กไทยมีโภชนาการสมวัยอย่างยั่งยืนต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook