มันจบลงแล้ว! มูฟออนจากความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลง

มันจบลงแล้ว! มูฟออนจากความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลง
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

คุณมีวิธีจัดการอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลง? บางคนหันหน้าเข้าลุยกับงานหรือเล่นกีฬา เพื่อเบนความสนใจพาตัวเองหลีกหนีจากความร้าวรานที่เกิดขึ้นในจิตใจ บางคนตอกย้ำตัวเองกับความเจ็บปวดซ้ำ ๆ หาทางออกด้วยการออกไปเมาหัวราน้ำ บ้างก็เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เพื่อจะได้มูฟออนต่อไป หรือบ้างก็ใช้เวลากับตัวเองและครอบครัว

จากการศึกษาของจิตแพทย์ในออสเตรเลีย ด้วยกลุ่มตัวอย่าง 876 คนที่เพิ่งเลิกรากับคนรักไปหมาด ๆ ที่ทำให้เห็นข้อสังเกตหรือความแตกต่างที่เด่นชัดหลายอย่าง

ประการแรกพบว่า ผู้ชายจะคิดถึงแฟนเก่าในแง่บวกมากกว่าผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายมักจะยังมีความหวังแฟนเก่าที่เลิกกันไปจะกลับมาคบกัน ต่างจากผู้หญิงที่จะคิดถึงข้อเสียของอีกฝ่ายเพื่อให้ง่ายต่อการตัดใจมากกว่าจะคิดถึงข้อดีของแฟนเก่า

ประการที่สอง คือ กลไกในการเผชิญปัญหาหลังจากเลิกรากับคนรัก โดยในผู้ชายพบว่ามีโอกาสมากกว่าที่จะเสียหลักในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำอะไรแปลกไป เช่น การบ้างานมากขึ้น เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม หรือตอกย้ำความเจ็บปวดด้วยการเมาหัวราน้ำ หรือแม้กระทั่งพึ่งพายา หรืออีกประเภทหนึ่งคือการหันเหหาตัวแทน ตัวคั่นเวลา

แม้ว่าในความสัมพันธ์นั้นจะดูไม่ยืนยาวนัก โดยทางตรงกันข้าม ผู้หญิงจะหวังพึ่งพิงสังคมของตัวเอง หาคนซบกอดซบไหล่ เช่น เพื่อน ครอบครัว และมักจะให้เวลาตัวเองฟูมฟักสภาพจิตใจจนกว่าจะแน่ใจว่าพร้อมแล้วสำหรับการเปิดรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่

ประการที่สาม ผู้หญิงและผู้ชายมีความรับรู้และเข้าใจในการเลิกราที่ต่างกัน สำหรับผู้หญิงพวกเธอจะเคลียร์ต่อสาเหตุและเข้าใจว่าเป็นความผิดของฝ่ายชาย ในข้อนี้จึงสามารถอธิบายรองรับได้ว่าผู้หญิงสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่ตัดใจได้รวดเร็วกว่า

ในส่วนของผู้ชายมักจะบอกว่าไม่เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเลิกรา “ไม่รู้แน่ชัดว่าเลิกกันเพราะอะไร” พวกเขาไม่สามารถโทษแฟนเก่าได้เต็มปากและอาจไม่โทษตัวเอง ด้วยประการฉะนี้ทำให้เห็นได้ว่าผู้ชายจะก้าวข้ามความสัมพันธ์ที่เพิ่งจบลงได้ยากกว่าผู้หญิง

แต่โดยภาพรวมแล้ว ในช่วงหลังจากการเลิกราจบความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดลงต่างก็เป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนเป็นธรรมดา แต่เมื่อมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ พบว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายมักจะมีทัศนคติแง่ลบต่อคนรักเก่า กล่าวคือ พวกเขามักจะกล่อมตัวเองลึก ๆ ว่ารักครั้งใหม่ดีกว่ารักครั้งเก่า เป็นกรอบความคิดเพื่อการบำรุงความรักครั้งใหม่

ในท้ายที่สุดการมีความคิดถึงแฟนเก่าในแนวโน้มที่ดีเป็นสัญญาณที่ชี้ว่าคุณไม่ได้อกหักและล้มเหลว ในขณะเดียวกันการที่ยังยึดติดอยู่กับความรักที่ผ่านพ้นไปอาจทำให้คุณจมอยู่กับที่ การจบความสัมพันธ์ลงด้วยดีและการหาแรงสนับสนุนทางใจหลังจากนั้นเป็นทางออกที่ดีที่จะเยียวยาตัวเองหลังจากความสัมพันธ์จบลง