เป็นเรื่องแล้วสิ! ผลวิจัยชี้ผู้ชายเสียงทุ้มต่ำมีแนวโน้ม “นอกใจแฟน”

เป็นเรื่องแล้วสิ! ผลวิจัยชี้ผู้ชายเสียงทุ้มต่ำมีแนวโน้ม “นอกใจแฟน”

เป็นเรื่องแล้วสิ! ผลวิจัยชี้ผู้ชายเสียงทุ้มต่ำมีแนวโน้ม “นอกใจแฟน”
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่า เสียงสูง-ต่ำของผู้ชายและผู้หญิง มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนรัก ที่ชี้ชัดก็คือ ผู้ชายที่มีเสียงทุ้มต่ำ มีสัญญาณ “ความไม่ซื่อสัตย์” กับคนรักของตัวเองอยู่สูงเลยทีเดียว

การศึกษาเรื่อง “Voice Pitch – A Valid Indicator of One’s Unfaithfulness in Committed Relationships?” โดยทีมนักวิจัย ซึ่งประกอบด้วย Christoph Schild, Julia Stern, Lars Penke และ Ingo Zettler ได้ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมผลลัพธ์การวิจัยจากชุดข้อมูลทั้งหมด 3 ผลการศึกษาพบว่าผู้ชายและผู้หญิงที่มีเสียงทุ้มต่ำมีแนวโน้มที่จะนอกใจคนรักในครั้งที่ผ่านมามากกว่า ผลการศึกษานี้ถูกตีพิมพ์ลงใน Adaptive Human Behavior and Physiology

การศึกษานี้อธิบายว่า ในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ในสังคม คนที่มีเสียงทุ้มต่ำสามารถดึงดูดให้คนอื่นเข้าหาได้มากกว่าคนที่มีเสียงแหลมสูง หากเคยลองสังเกตตัวเอง ก็จะพบว่าเวลาที่เราเจอคนที่มีเสียงแหลมสูง เราจะรู้สึกว่าเสียงพูดของเขานั้นน่ารำคาญ รบกวนโสตประสาทมากกว่าคนที่มีเสียงทุ้มต่ำนุ่มนวล ในผู้ชาย เสียงทุ้มต่ำก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ส่วนผู้หญิงที่มีเสียงทุ้มต่ำนั้นก็มีเสน่ห์ดึงดูดเช่นกัน แต่น้อยกว่าผู้ชาย

การศึกษายังพบว่าระดับเสียงสูง-ต่ำ ยังสะท้อนถึงลักษณะทางกายภาพของบุคคลด้วย หากอ้างตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้ชายที่มีเสียงทุ้มต่ำมาก ระดับฮอร์โมนเพศชาย (เทสโทสเตอโรน) ก็ยิ่งสูง โดยฮอร์โมนนี้มีความสัมพันธ์กับการสร้างความเป็นชาย เช่น ความแข็งแรง ความสูง รวมถึงความต้องการทางเพศ

เสียงทุ้มต่ำในผู้ชาย จึงสามารถส่งสัญญาณการนอกใจได้ ผู้หญิงจะรู้สึกว่าผู้ชายเสียงที่มีทุ้มต่ำ มันเป็นเสียงที่อบอุ่น นุ่มนวล และเซ็กซี่ น่าฟังและดึงดูดให้เข้าหา ดังนั้น ถ้าผู้ชายเสียงต่ำมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากกว่า ก็มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะมีฮอร์โมนเพศสูง จึงมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ นั่นเอง อย่างไรก็ดี Schild และทีมของเขา ก็กล่าวเพียงว่านี่เป็นเพียงหลักฐานที่เชื่อมโยงว่าระดับเสียงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการนอกใจ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นจริงเท่านั้น

Schild และทีม จึงได้วิเคราะห์โดยใข้ชุดข้อมูล 3 ชุดจากการศึกษาก่อนหน้านี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมศึกษาทั้งหมด 865 คน เป็นผู้ชาย 315 คน และผู้หญิง 550 คน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะถูกบันทึกเสียงพูดเอาไว้ เสียงเหล่านั้นจะถูกนำไปวิเคราะห์ตามความถี่พื้นฐานของคลื่นองค์ประกอบย่อยที่มีความถี่ต่ำที่สุด (F0) ซึ่งเป็นการวัดที่เกี่ยวข้องกับระดับเสียงที่คนรับรู้ โดยพวกเขายังได้รายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมนอกใจของตัวเองในครั้งก่อนด้วย

นักวิจัยวิเคราะห์ชุดข้อมูลทั้ง 3 ชุด มีชุดข้อมูล 2 ชุด ที่ค่าเฉลี่ย F0 ไม่ได้ทำนายพฤติกรรมการนอกใจอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งทั้งชายและหญิงที่มีค่าเฉลี่ย F0 ต่ำกว่า กลับมีแนวโน้มที่จะรายงานพฤติกรรมการนอกใจในครั้งที่ผ่านมามากกว่า รายงานว่ามีตัวเองคู่นอนอื่นนอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่คบกันอยู่

ซึ่งก่อนหน้านี้ Schild เคยพบว่า ผู้หญิงสามารถทำนายพฤติกรรมการนอกใจของผู้พูดชายได้อย่างแม่นยำโดยพิจารณาจากระดับเสียงของพวกเขานี่แหละ นี่จึงเป็นสัญญาณที่ผู้หญิงใช้ตัดสินว่าผู้ชายมีแนวโน้มที่จะนอกใจตัวเองหรือไม่

อีกทางหนึ่ง Schild และทีมเสนอว่า ความเป็นชายอาจมีความเชื่อมโยงระหว่างระดับเสียงทุ้มต่ำและการนอกใจ ซึ่งอาจเป็นได้ว่าความเป็นชาย ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง (ผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเพศชายสูง) ที่มีเสียงทุ้มต่ำ บ่งบอกว่าพวกเขาเป็นคนโรแมนติก ด้วยเหตุนี้ โอกาสที่จะนอกใจแฟนของตนเองก็เลยสูงตาม แต่นักวิจัยยังต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออธิบายผลลัพธ์ที่กระจ่างและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทีนี้คุณผู้หญิงอาจต้องระวังแฟนหนุ่มของตัวเองสักนิด ว่าเขามีพิรุธอะไรที่ดูเหมือนจะนอกใจ หรือเขามีเสียงทุ้มต่ำมากแค่ไหน ถึงกระนั้นก็อย่าจริงจังมากจนกลายเป็นการจ้องจับผิด และบั่นทอนความสัมพันธ์ไปในที่สุด เพราะความเชื่อใจก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนรักควรจะมีให้กัน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook