เผยผลสำรวจจาก Omi Dating พบว่า เมื่อผู้ชายมองหาคู่ชีวิตจะมองที่หน้าตามากกว่าผู้หญิงที่มองที่บุคลิกจริงหรือ ?

เผยผลสำรวจจาก Omi Dating พบว่า เมื่อผู้ชายมองหาคู่ชีวิตจะมองที่หน้าตามากกว่าผู้หญิงที่มองที่บุคลิกจริงหรือ ?
S! Men

สนับสนุนเนื้อหา

เวลายิ่งผ่านไป จำนวนคนโสดยิ่งมากขึ้นทุกที ๆ ยิ่งเฉพาะในยุคที่โรคระบาดอย่าง Covid-19 มาเยือน หากเป็นระดับนักศึกษา ก็ต้องเรียนออนไลน์ หรือคนทำงานก็ต้อง Work from home ยกเว้นบางอาชีพที่เป็นกรณียกเว้น เช่น หมอ พยาบาล ตำรวจ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ แน่นอนว่า ตัวช่วยที่ดีที่สุดก็คือแอปพลิเคชันหาคู่ที่ปลอดภัย ไว้ใจได้ แต่ก่อนที่จะล้วงลึกถึงแอปพลิเคชัน มาศึกษาสถิติเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันสักนิดดีกว่า

Omi Dating App กับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หนุ่มโสดสาวโสดในไทย

สำหรับแอปพลิเคชันหาคู่ชื่อดังอย่าง Omi Dating App ได้ทำการเก็บสถิติจากแบบสอบถามโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นจำนวน 2904 คน แบ่งเป็น เพศชาย 1,470 คน และ เพศหญิง 1,434 คน ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น

                ช่วงอายุของการเริ่มมีแฟนครั้งแรกมากที่สุด เพศชาย 16 – 18 ปี มีสัดส่วนถึง 40% ส่วนเพศหญิงก็ไม่น้อยหน้า ช่วงอายุที่เริ่มมีแฟนครั้งแรกคือ 16 – 18 ปี มีสัดส่วนถึง 44.14%

                 ในส่วนของจำนวนครั้งที่คบกันเป็นแฟน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1-3 ครั้ง โดยแบ่งเป็น เพศชาย มีสัดส่วนถึง 64.29% ส่วนเพศหญิง ต่างกันนิดหน่อยคือ 64.02%

                 ทีนี้มาถึงในส่วนของอายุของคู่รัก ผลสำรวจพบว่า เพศชายไม่ได้ให้ความสำคัญกับอายุของคู่รักมากที่สุดมีสัดส่วนถึง 34.29% ในขณะที่เพศหญิง อายุของคู่รักของพวกเธอที่พบมากที่สุด ก็คือ อายุที่มากกว่าพวกเธอ 1-3 ปี มีสัดส่วนถึง 34.10%

                ส่วนสิ่งเร้าที่ถือเป็นสิ่งดึงดูดให้รู้สึกรักใคร่ชอบพอ เพศชายมองที่บุคลิกมากที่สุดถึง ในสัดส่วน 64.29% ด้านเพศหญิงก็ไม่ต่างกัน มองว่าบุคลิกภาพคือสิ่งดึงดูด ในสัดส่วนถึง 65.27%  

                นอกจากนี้งานวิจัยยังพบอีกว่า เพศชาย 30.61% ที่เล่นแอปพลิเคชันหาคู่นั้น เล่นเพื่อหาคู่ แต่เพศหญิงเล่นแอปพลิเคชัน แค่ต้องการทำความรู้จักเพื่อนของเพื่อนให้มากขึ้น หรือถือเป็นการขยายวงสังคมนั่นเอง
               

                ในการเล่นแอปพลิเคชันหาคู่ ปัจจัยที่มีผลต่อการปัดซ้ายหรือสไลด์ขวายังแตกต่างกัน เช่น เพศชายจะปัดขวามากกว่า ถ้าหุ่นของคุณเลิศถึง 63.27% แต่เพศหญิงจะปัดขวาถ้าช่วงอายุตรงกับที่เธอมองหาถึง 57.11%
               

                การเล่นแอปพลิเคชันหาคู่นั้น ผลสำรวจพบว่า จำนวนครั้งที่เคยมีแฟนที่มาจากความสัมพันธ์ออนไลน์ มีมากถึง 2-3 ครั้ง โดยเพศชายมีสัดส่วน 31.63% เพศหญิงมีสัดส่วน 37.24% 

                ส่วนสำคัญที่สุดในการเล่นแอปพลิเคชันหาคู่ก็คือ เวลาที่ต้องการคุยกันก่อนที่จะนัดเจอกัน ผลสำรวจพบว่า เพศชายไม่ได้กำหนดเวลาตายตัวมีสัดส่วนถึง 46.73% ส่วนเพศหญิงก็เช่นเดียวกัน ไม่กำหนดเวลาตายตัวในการพูดคุยก่อนการนัดเจอถึง 46.23%
                .

จากแบบสำรวจนี้ ทำให้เราได้ทราบว่า สุดท้ายแล้ว หนุ่มสาวโสดในไทยมีความอิสระในเรื่องของความสัมพันธ์ และเป็นเรื่องปกติอย่างมากที่จะใช้แอปพลิเคชันในการหาคู่ และการใช้แอปพลิเคชันหาคู่ยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากเหตุผลของช่วงเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์ออนไลน์ เป็นหลัก


ไขข้อข้องใจทำไม Omi Dating App จึงได้รับความนิยมจากหนุ่มสาวโสดในประเทศไทย

เหตุผลที่หนุ่มสาวโสดในประเทศไทยนิยมใช้ Omi Dating App ก็เพราะนอกจากเป็นแอปพลิเคชันหาคู่ที่มีความปลอดภัยสูงแล้ว จากการเก็บข้อมูลของ Omi Dating App พบว่า จุดเด่นของ Omi Dating App นั้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีการศึกษาดี โดยจะมาจากวงการแพทย์ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการต่าง ๆ ที่มีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับกลางถึงระดับบน มาถึงตรงนี้ต้องเล่าก่อนว่า สำหรับผลสำรวจรายได้เฉลี่ยของคนไทยทั่วประเทศในปี 2562 อยู่ที่ 312,216 บาท ส่วนการศึกษาส่วนใหญ่ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทยระดับปริญญาโท จำนวน 40,356.50 คน ทีนี้เรามาดูผลสำรวจของผู้ใช้ Omi Dating App ก็จะพบว่า

            ช่วงอายุของผู้ใช้ Omi Dating App มากที่สุด แบ่งออกเป็น เพศชาย อายุ 26-34 ปี คิดเป็นสัดส่วน 36.06% ส่วนเพศหญิง อายุ 26 – 34 ปี เช่น กัน คิดเป็นสัดส่วน 32.28% 

            การศึกษาของผู้ใช้ Omi Dating App มากที่สุด แบ่งเป็น ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพศชาย 18.5% เพศหญิง 15%

            อาชีพของผู้ใช้ Omi Dating App มากที่สุด แบ่งเป็น หมอ และข้าราชการ เพศชาย 19.79% เพศหญิง 24.06%           

            รายได้ของผู้ใช้ Omi Dating App มากที่สุด แบ่งเป็น 210,000 – 500,000 บาทต่อปี เพศชาย 48.36% เพศหญิง 41.83%         

           ความสนใจของผู้ใช้ Omi Dating App เพศชายพบว่า มีความสนใจเกี่ยวกับการท่องอินเทอร์เน็ต การแชทออนไลน์ การเข้าเว็บไซต์ต่าง ๆ มากที่สุด ถึง 50% ในขณะที่เพศหญิงกลับสนใจในเรื่องของการทำอาหาร ท่องเที่ยวมากที่สุดถึง 68.62%  

ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน

ลีโอ อายุ 32 กรุงเทพมหานคร

                “ต้องขอบคุณ Omi Dating App ที่ทำให้ผมพบคนที่ใช่ ผมดูรูปเธอแค่ 3 รูปที่เธอลงไว้ ผมรู้สึกว่าเธอมีหลากหลายแง่มุมให้น่าค้นหา แล้วในที่สุด ผมกับเธอก็ได้ออกเดทกัน”

 เจน อายุ 30 กรุงเทพมหานคร

                “สิ่งที่เจนประทับใจใน Omi Dating App ก็คือ ผู้ใช้แต่ละคนเป็นคนคุณภาพ ได้เดทกับผู้ชายที่ตั้งสเปคไว้จริง ๆ ซึ่งเจนไม่คิดไม่ฝันมาก่อน เพื่อนชอบว่าเจนสเปคสูง ไม่มีทางมีแฟนได้หรอก แต่พอเล่น Omi Dating App ใครจะรู้ อยู่ๆ ได้แฟน โปรไฟล์ดี นิสัยดีเฉยเลย ฟินมากค่ะ”

เคล็ดลับในการใช้แอปพลิเคชันให้เจอคู่ที่เป๊ะปังสมความตั้งใจ

1.ควรใช้รูปที่ดูเป็นตัวจริงของเรามากที่สุด อย่าแต่งรูปมากจนเกินไป โดยเฉพาะรูปโปรไฟล์ และรูปที่ควรใช้ภายในแอป ฯ ส่วนใหญ่แล้ว ใช้ประมาณ 3 ภาพ กำลังดี โดยทั้ง 3 ภาพนี้ อาจเน้นให้เห็นคุณในสไตล์ที่แตกต่าง เพื่อควาน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
               

2.หากคุณเจอคนที่คิดว่าใช่ ให้หลีกเลี่ยงประโยคเหล่านี้ตอนแชท เช่น การแนะนำตัวเองที่ดูมั่นใจเกินกว่าเหตุ หรือการทักทายที่ดูกันเองเกินไป อย่าลืมว่าคุณเพิ่งรู้จักกันไม่นาน ที่สำคัญอย่าเพิ่งถามเรื่องราวระหว่างวันให้มากจนเกินขอบเขต เพราะอาจเป็นการละลาบละล้วงจนเกินพอดี นอกจากเรื่องราวระหว่างวัน ที่สำคัญอย่าเจาะข้อมูลส่วนตัวของเขาจนดูเหมือนเราไม่น่าไว้ใจ ค่อยเป็นค่อยไปอย่างไรก็ดีกว่า นอกจากนี้หากคุณเพิ่งคุยกัน คุณอย่าเพิ่งขอช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพราะอีกฝ่ายจะตกใจเอาใจ และสำคัญที่สุด อย่าเปิดประเด็นเรื่องการขอเจอตัวเป็น ๆ ทันที เพราะคู่สนทนาของคุณอาจรู้ถึงว่าไม่ปลอดภัยหรือโดนคุกคาม ถ้าไม่อยากนก ช้า แต่ ชัวร์ ดีกว่านะ

                 

3.ระหว่างที่คุณใช้วิธีสื่อสารแบบคลาสสิกในแอป ฯ หาคู่ด้วยการพิมพ์คุยกัน เมื่อเริ่มถูกคอ ถูกใจ คุณอาจยกระดับให้ได้ยินเสียงกัน เพื่อสัมผัสอารมณ์ ความรู้สึกที่แท้จริงของอีกฝ่าย ซึ่งใน Omi Dating App มีฟังก์ชันในการโทรอยู่ใน Omi Bell ที่คุณจะได้ค้นพบในสิ่งที่จะพูดถึงในหัวข้อของ Omi Bell โดยเฉพาะ!

4. ทีนี้คุณอาจจะเกิดคำถามว่า แล้วต้องใช้เวลานานแค่ไหน จึงจะนัดเจอกันได้ แน่นอนว่าเรื่องแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคุยแล้วคลิก อยากเจอตอนไหนก็อยู่ที่ตกลงกันทั้งสองฝ่าย แต่จริง ๆ แล้วทางเราแนะนำให้คุณควรทำความรู้จักกันมากกว่า สองสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือนขึ้นไป เพื่อความมั่นใจของกันและกัน

ได้เวลาหาคนที่ใช่ในรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายต้องไม่พลาด!

เมื่อได้ทราบถึงข้อมูลสำคัญที่บ่งบอกประสิทธิภาพต่าง ๆ จากการเก็บข้อมูลของ Omi Dating App กันแล้ว ตอนนี้ได้เวลามาสัมผัสกับ Omi Dating App กันอย่างจริงจังสักที อ้อ! ต้องบอกก่อนว่า ขอให้คุณหมดกังวลเรื่องระบบความปลอดภัย เพราะ Omi Dating App เป็น Application ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สุด ๆ  หากคุณจะลองเอารูปขิงข่าอาราเร่ที่ไหนมาใส่เป็นภาพโปรไฟล์ล่ะก็ ไม่มีทางได้เข้าไปเล่นอย่างแน่นอน เพราะระบบจะไม่ให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ หากคุณต้องการเข้าไปเล่น Omi Dating App คุณจะต้องอัพโหลดภาพตามกฏของ Omi Dating App เท่านั้น!  

เอาล่ะ มาถึงส่วนสำคัญ โดยเฉพาะคุณผู้ชายที่รักความท้าทายทั้งหลาย ต้องลองฟังก์ชันใหม่ Omi Bell คุณต้องเลือกอวตารแทนตัวเองจะเลือกอวตารสไตล์ไหน แล้วแต่ใจคุณเลย อ้อ! บอกอีกอย่าง เมื่อคุณเปิดใช้ฟังก์ชัน Omi Bell นี้ ความท้าทายคือ คุณจะไม่สามารถดูรูปจริงของผู้ใช้คนอื่นได้ ดังนั้นคุณจึงต้องเลือกว่าจะคุยกับอีกฝ่ายต่อหรือไม่ หากคุยแล้วคลิก ก็โทรไปฟังเสียงผ่านแอปพลิเคชันกันเลย!

สามารถดาวน์โหลด Omi Dating App ได้ที่ : https://omi.onelink.me/VvcZ/e7e0c1ed 

 

เจอคนที่ใช่และมีอาจได้รางวัลกับแคมเปญ “Omi’s IG awards winning campaign”

หลังจากคุณเปิดใช้ฟังก์ชัน Omi Bell ครั้งแรก คุณจะได้รับ Crush Card โดยคุณสามารถแคปหน้าจอ Crush Card หรือ Omi Bell และโพสลง Instagram ใส่แคปชั่นและกดติดตามไอจี @omi.thailand พร้อมด้วยแฮชแท๊ก #2021 Hear Your Omi Love ในช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมสุ่มแจก airpods max /Instax Mini LiPlay/JBL speaker Omi Dating App 10 รางวัล(เอาสิ ได้เจอทั้งคนที่ใช่ แล้วเผื่อจะได้รางวัล ปังกว่านี้ไม่มีกแล้ว!)

ร่วมแคมเปญได้ที่: https://www.instagram.com/p/CLgpzlJsfHz/?utm_source=ig_web_copy_link

ได้เวลาทำลายกำแพงแห่งความน่าเบื่อ เปิดใจเตรียมพบคนที่ใช่ เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น ไม่แน่ว่าปลายปีนี้ คุณอาจจะมีคนไป Countdown ด้วย รวมถึงมีคนแบ่งปันทุกข์และสุขไปตลอดชีวิตก็ได้...ใครจะรู้

 [Advertorial]