ตรงกันไหม? เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนยุคใหม่ไม่อยากมีลูก

ตรงกันไหม? เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนยุคใหม่ไม่อยากมีลูก

ตรงกันไหม? เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนยุคใหม่ไม่อยากมีลูก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประเด็นที่น่าสนใจมากสำหรับภาคสังคมในตอนนี้คือ คนรุ่นใหม่ในยุคนี้มีมุมมองในเรื่องความสัมพันธ์และการมีครอบครัวต่างจากรุ่นก่อนหน้าอยู่มากพอสมควร ทั้งที่การสละโสดหรือแต่งงานก็ไม่ได้ดูน้อยลง แต่หลายคู่ก็มีความคิดตัดสินใจที่จะไม่มีลูก หรือใช้เวลาไตร่ตรองพอสมควรถึงแม้ปัจจัยทุกด้านจะพร้อมแล้วก็ตาม

จึงเกิดคำถามว่า เพราะอะไรคนรุ่นใหม่ยุคนี้จึงไม่คิดอยากมีลูก? โดยประเด็นนี้จะมุ่งมองในกลุ่มคนทำงานในสังคมเมืองใหญ่เป็นหลัก เพราะในอีกกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่มีลูกก่อนวัยอันควรและในจำนวนที่เยอะอีกด้วย

ส่วนใหญ่จากทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของคนในสังคมตามการใช้ชีวิต ทำให้ความคิดของคนรุ่นนี้คิดไม่เหมือนรุ่นก่อน โดยคิดว่าในสภาพสังคมเช่นนี้พวกเขาต้องพร้อมอย่างเต็มที่หากคิดที่จะมีทายาท เพราะการมีลูกนั้นส่งผลต่อชีวิตพวกเขามากทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย หรือความหวงแหนความเป็นอิสระ

โดยสามารถแยกปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นการตัดสินใจของคนยุคนี้ได้ดังนี้

บทบาทของผู้หญิงที่เปลี่ยนไป
ซึ่งตามสภาพสังคมก่อนหน้านี้บทบาทของชายกับหญิงทางสภาพครอบครัวถูกแยกอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้ชายเป็นฝ่ายออกจากบ้านไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ฝ่ายหญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้าน แต่ในบทบาทของผู้หญิงในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไป ผู้หญิงออกจากบ้านมาทำงานเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้หาเวลาในการเลี้ยงลูกได้น้อย จึงทำให้ครอบครัวของคนในยุคนี้ไม่อยากมีลูกหากเวลาในการเลี้ยงดูลูกยังไม่เพียงพอ

ปัจจัยทางด้านสังคม
ทัศนคติในการใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ที่หวังพึ่งตนเองให้มากที่สุด ต่างจากคนรุ่นก่อนที่มีความคิดในการมีลูกเพื่อให้ตนเองได้พึ่งพาในยามชรา และคนยุคนี้มุ่งเน้นอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่า การมีลูกจึงไม่ใช่เป้าหมายสำคัญ อีกทั้งการแข่งขันในสังคมที่สูงปรี๊ด เขาจึงคิดว่าถ้าหากจะมีลูกจะต้องเลี้ยงลูกให้เป็นเลิศไม่น้อยหน้าคนอื่น โดยการเลี้ยงแบบมีคุณภาพ

การมีลูก ราคามันแพง
ในสังคมยุคนี้เรื่องของค่านิยม ฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิต ที่ไม่เหมือนเมื่อก่อน ซึ่งคนในยุคนี้มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าการเลี้ยงลูกคือค่าใช้จ่ายราคาแพง ด้วยความคิดว่าการเลี้ยงลูกต้องมีคุณภาพมากที่สุดทั้งด้านความเป็นอยู่และการศึกษา และเนื่องด้วยการมีลูกจะทำให้การใช้ชีวิตส่วนตัวหายไป จึงไม่คิดเรื่องการมีลูกจนกว่าความลงตัวในการใช้ชีวิตจะเข้าที่เข้าทางกว่าที่เป็นอยู่

จากปัจจัยทั้งหมดจะเห็นได้ว่า คนยุคใหม่เป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และจากการแข่งขันที่สูงมากในสังคมส่งผลให้คนในสังคมต้องการความเป็นเลิศในทุกด้าน ซึ่งการมีลูกเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่พอสมควร จึงคิดว่าหากไม่พร้อมในทุก ๆ ด้านทั้งปัจจัยหรือเวลา คนกลุ่มนี้ก็จะตัดความคิดที่อาจทำให้เกิดความไม่พร้อมในชีวิตออกไปก่อน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook