เพื่อนร่วมงาน “ทัศนคติแย่” เลี่ยงไม่ได้ต้องรับมือให้เป็น

เพื่อนร่วมงาน “ทัศนคติแย่” เลี่ยงไม่ได้ต้องรับมือให้เป็น

เพื่อนร่วมงาน “ทัศนคติแย่” เลี่ยงไม่ได้ต้องรับมือให้เป็น
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานกับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่น แต่หากเพื่อนร่วมงานที่ต้องพบเจอกันทุกวัน เป็นคนที่มีทัศนคติลบ ๆ จนสร้างความรำคาญใจ และกลายเป็นตัวปัญหาในที่ทำงาน ก็จำเป็นต้องรับมือให้เป็น เพื่อไม่ให้บุคคลที่เป็น Toxic People เหล่านี้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

มีใจเมตตากับเพื่อนร่วมงาน
หากหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความฉลาดทางอารมณ์ จะทำให้เรารับมือกับเพื่อนร่วมงานที่มองโลกในแง่ลบได้อย่างมีสติมากขึ้น ซึ่งการมีใจเมตตา  หยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับพวกเขา อาจช่วยให้คนเหล่านี้มีความรู้สึกที่มั่นคงในการทำงานมากขึ้น และทำให้พวกเขาเริ่มมองโลกในแง่ดีโดยไม่รู้ตัว

กำหนดขอบเขตให้กับตนเอง
เราสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ใกล้ใคร เพราะการแวดล้อมด้วยคนที่มีทัศนคติลบ ๆ จะส่งผลให้ต่อความคิดหรือทัศนคติของเราได้ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ต้องมีขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เพื่อนร่วมงานที่มีทัศนคติลบ ๆ มามีอิทธิพลต่อจิตใจของเรา

ปรับ Mindset ของตนเอง
การปรับ Mindset หรือความคิดของตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญ หากเพื่อนร่วมงานพูดแต่เรื่องลบ ๆ หรือต้องอยู่ในบรรยากาศที่อึดอัดอยู่ตลอดเวลา ให้เตือนตัวเองว่าคำพูดเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลใด ๆ ต่อการทำงานของเรา แค่มุ่งมั่นทำงานของตัวเองก็พอ และพยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมสังคมเดียวกับคนเหล่านั้น

เปลี่ยนหัวข้อการสนทนา
หากจับสังเกตได้ว่าการสนทนากับเพื่อนร่วมงานกำลังจะเข้าประเด็นที่เป็นเรื่องไม่สร้างสรรค์ เช่น การติฉินนินทาเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านาย ให้พยายามเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาไปเป็นเรื่องอื่นแทน เพื่อไม่ให้ดึงเรื่องเหล่านั้นมาเป็นประเด็นในการพูดคุย

ปรึกษาหัวหน้างาน
เมื่อทัศนคติลบ ๆ ของเพื่อนร่วมงานส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อการทำงาน ก็อาจต้องปรึกษากับหัวหน้างาน เพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบว่าเพื่อนร่วมงานคนนี้กำลังสร้างปัญหาให้กับทีม เนื่องด้วยทัศนคติลบ ๆ เฉพาะบุคคล แต่ต้องพูดด้วยใจที่เป็นกลางด้วยเช่นกัน

ข้อมูลอ้างอิง : thriveglobal.com