ช่วงอายุคนวัยทำงาน จัดสรร “การเงิน” อย่างไรดี?

ช่วงอายุคนวัยทำงาน จัดสรร “การเงิน” อย่างไรดี?

ช่วงอายุคนวัยทำงาน จัดสรร “การเงิน” อย่างไรดี?
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วัยทำงานถือเป็นช่วงอายุที่หลายคนมักจะประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน และชีวิตครอบครัว แต่เรื่องที่ควรให้ความสำคัญและไม่ควรมองข้าม คือ การจัดสรรเรื่องการเงินในช่วงอายุต่าง ๆ ซึ่งนิตยสาร “ไทม์” มีคำแนะนำที่น่าสนใจ ไว้ดังนี้

อายุ 25 : ต้องเริ่มมีวินัยในการออม
ช่วงอายุนี้สำคัญอย่างไร : วัยรุ่นที่เพิ่งจบการศึกษามา มักมีปัญหาเก็บเงินไม่ค่อยได้ จึงต้องมีวินัยและให้สัญญากับตัวเองว่าจะต้องเก็บเงินออมให้ได้
ควรทำอย่างไร : ตั้งเป้าเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน

อายุ 45 : ต้องเก็บเงินให้มากขึ้น
ช่วงอายุนี้สำคัญอย่างไร : เป็นวัยที่เงินรายได้อยู่ในช่วงเกือบสูงสุดของชีวิตคนทำงาน จึงมีความสามารถในการเก็บเงินได้มาก
ควรทำอย่างไร : ให้ลองคำนวณดูว่า เมื่อถึงวัยเกษียณเราจะต้องมีเงินมากแค่ไหน เพื่อช่วยเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มจำนวนเงินออมให้มากขึ้น

อายุ 60 : ให้ความสำคัญกับเรื่องกองทุนประกันสังคม
ช่วงอายุนี้สำคัญอย่างไร : เป็นวัยที่จะได้เงินบำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ จากกองทุนประกันสังคมแล้ว
ควรทำอย่างไร : นำเงินที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม ไปเพิ่มมูลค่าให้งอกเงยมากขึ้น แทนที่จะฝากธนาคารไว้เฉย ๆ โดยอาจจะนำไปลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ แล้วแต่ว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหน


 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook