“ความฉลาดทางอารมณ์” พรวิเศษของคนมีเสน่ห์

“ความฉลาดทางอารมณ์” พรวิเศษของคนมีเสน่ห์

“ความฉลาดทางอารมณ์” พรวิเศษของคนมีเสน่ห์
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

เราต่างมีอารมณ์ตามสัญชาตญาณที่แตกต่างกันไป บางคนอ่อนไหวในทุกเรื่องชนิดที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือบางคนจะบังคับตัวเองไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกให้ใครเห็นเลย

ขณะที่อีกหลายคนจะอยู่ตรงกลางและพยายามจะปรับตัวเองให้มีความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการรับรู้ของตนเอง ในการระบุประเมินและการควบคุมอารมณ์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของกลุ่ม ซึ่งความสามารถด้านการควบคุมอารณ์จะช่วยให้ดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์อย่างมีความสุข และเหนืออื่นใดทำให้คุณสามารถกลายเป็นที่โปรดปรานของใครหลายคนเลยทีเดียว

ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่า การมีความฉลาดทางอารมณ์ที่เปรียบเสมือนพรวิเศษที่ทำให้คุณเป็นที่รักของทุกคน จะมีวิธีคิด และการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ไปถึงจุดนั้น

1. การแสดงอารมณ์ให้คนอื่นเห็นว่าคุณรู้สึกแบบเดียวกับพวกเขามีความหมายต่อความสัมพันธ์
เมื่อเห็นคนอื่นกำลังเศร้าโศก หรือกำลังมีความสุข การที่คุณมีอารมณ์ไปในทิศทางเดียวกับพวกเขา มีผลต่อการสนับสนุนอารมณ์ของคนเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีคนแสดงอารมณ์ในทิศทางเดียวกันมากเท่าไร อารมณ์ดังกล่าวจะยิ่งพลุ่งพล่านยิ่งขึ้น ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะอยู่บนพื้นฐานของเพื่อนหรือแฟน การที่คุณมีส่วนรับรู้ในอารมณ์ของพวกเขาจะยิ่งช่วยให้เขารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นยิ่งขึ้น

2. เมื่อมีอารมณ์ร่วมไปในทิศทางเดียวกันคือประสบการณ์ที่ดี
คนเรามักไม่ชอบให้ใครมาขัดใจ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์แบบไหนก็ตาม ยิ่งโลกใบนี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายตลอดเวลา การได้คนที่มีอารมณ์ร่วมไปด้วยกันจะยิ่งช่วยให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น และตื่นเต้นที่จะทำ ถ้าคุณต้องการให้คนที่คุณแอบชอบประทับใจ การแสดงความรู้สึกร่วมไปในทิศทางเดียวกับเขาจะยิ่งช่วยให้ความสัมพันธ์กระชับแนบแน่นเร็วขึ้น

3. เมื่อคุณมีความรู้สึกทางอารมณ์มากเท่าไรคุณจะมีความเมตตามากขึ้นเท่านั้น
คนส่วนใหญ่เวลามองปัญหาของคนอื่นมักจะไม่ค่อยเห็นว่าสำคัญเท่ากับปัญหาของตนเอง แต่ถ้าคุณมีความรู้สึกทางอารมณ์ที่ดี คุณจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” (Put Ourselves in other people’s shoes) เมื่อมองจากความรู้สึกดังกล่าวจะทำให้คุณรู้สึกได้เองว่าปัญหาของคนอื่นก็หนักสำหรับพวกเขาเช่นกัน และคุณเองจะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจมากขึ้น

4. เมื่อคุณมีความฉลาดทางอารมณ์จะทำให้คุณเห็นต้นเหตุแห่งปัญหาได้ชัดเจนขึ้น
เมื่อคุณมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์หรือผู้คนรอบข้าง จะทำให้คุณเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าใจคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาได้มากขึ้น และคุณจะวิเคราะห์ปัญหาด้วยรายละเอียดที่เห็นชัดเจนกว่าเดิม ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์นั้นสอนเราว่า ในทุกเรื่องสำคัญทีเกิดขึ้นในชีวิต เราไม่ควรลืมง่ายจนเกินไป หรือตัดสินเร็วจนเกินไป

5. ความฉลาดทางอารมณ์คือสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นคนเช่นไร
เมื่อคุณต้องพบกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือความเครียดชนิดที่ยากจะรับมือ ความฉลาดทางอารมณ์จะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณนั้นมีความพร้อมแค่ไหนที่จะตั้งรับ ซึ่งการที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวที่ดีสุดขั้วหรือเลวร้ายสุดขีด นับว่าเป็นบททดสอบชั้นดีที่จะทำให้คุณได้รู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นของตนเอง ไม่ว่าจะสุข เศร้า เหงา หรือรัก อย่าได้ปฏิเสธอารมณ์ของตนเอง เพราะการรู้จักอารมณ์จะทำให้คุณได้เติบโตและรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง