นักวิจัยสหรัฐเผยประโยชน์หนังโป๊-คนดูมีชีวิตเซ็กส์ดีกว่าคนไม่ดู

นักวิจัยสหรัฐเผยประโยชน์หนังโป๊-คนดูมีชีวิตเซ็กส์ดีกว่าคนไม่ดู
มติชนออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

เดอะเมียร์เรอร์ รายงานว่า คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยผลลัพธ์การศึกษาความเชื่อมโยงพฤติกรรมในผู้ชายที่ชื่นชอบการชม ภาพยนตร์ลามก พบว่า ผู้ที่ชายที่ชมภาพยนตร์ดังกล่าวมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการหย่อนสมรรถภาพทางเพศต่ำกว่า กลุ่มผู้ชายที่ไม่ชมภาพยนตร์ประเภทนี้เลย

นอกจากนี้ กลุ่มผู้ชายที่ชมภาพยนตร์ลามกแล้วช่วยตัวเอง ยังมีแรงขับและความต้องการทางเพศสูงมากกว่า ส่งผลให้ชีวิตคู่และความสุขบนเตียงมีมากกว่ากลุ่มที่ไม่ชม ขัดแย้งกับข้อมูลในอดีต ที่มักชี้ว่า ผู้ที่ชมภาพยนตร์ลามกมากๆ จะทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและหมดความมั่นใจในการมีเซ็กส์จริงๆ

รายงาน ระบุว่า ข้อสรุปข้างต้นมาจากการสำรวจประชากรผู้ชายตัวอย่าง 280 คน โดยให้กรอกแบบสอบถามว่าชมภาพยนตร์ลามกเป็นเวลากี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และบรรยายความต้องการทางเพศของตัวเอง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนรักข้ามเพศ ผิวขาว และส่วนใหญ่อยู่ในวัย 20 ต้นๆ พบว่า ผู้ที่ชมภาพยนตร์ลามกมักมีความต้องการทางเพศสูงสุด และมากกว่าผู้ที่ไม่ชม นอกจากนี้ ยังเป็นแรงผลักดันช่วยให้ผู้ชายต้องการใช้เวลาอยู่กับคู่รักของตนเองเพิ่มขึ้นด้วย

ผลสำรวจนี้ระบุว่า รูปแบบที่พบบ่งชี้ว่าผู้ที่ได้รับการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศผ่านภาพ (วีเอสเอส) มักมีแรงขับทางเพศสูงกว่า นอกจากนี้ ยังช่วยให้ความต้องการทางเพศสูงขึ้น และความสัมพันธ์บนเตียงกับคู่รักดีขึ้นด้วย

ที่มา ข่าวสดออนไลน์