สธ.เผยไซส์ของลับชายไทย เตือนใช้ผิดขนาด

สธ.เผยไซส์ของลับชายไทย เตือนใช้ผิดขนาด

สธ.เผยไซส์ของลับชายไทย เตือนใช้ผิดขนาด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สธ.เผยไซส์ของลับชายไทย แนะเปลี่ยนทัศนคติเดิมๆโดนหยาม เตือนใช้ผิดขนาด

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) แถลงข่าว “การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์” เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ว่า จากการสำรวจทัศนคติความเห็นของประชาชน เรื่อง การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อควบคุมป้องกันโรค (DDC Poll) ครั้งที่ 11 โดยทำการสำรวจประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป 3,000 ราย ใน 22 จังหวัด พบว่า ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในการใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 76.8 ลดลงจากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 86.2 ผลการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 88.6 ไม่เคยใช้ ร้อยละ 6.7 เมื่อถามถึงการใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ที่ไม่ใช่คู่นอน พบว่า ใช้ทุกครั้ง ร้อยละ 57 ใช้บางครั้ง ร้อยละ 35.7 และไม่ใช้เลยร้อยละ 7.3 นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การแจกถุงยางอนามัยให้เด็กม.ต้น ช่วงวาเลนไทน์ เป็นการกระตุ้นให้มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 55.4

ทั้งนี้ คร. และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) พยายามจัดหาถุงยางอนามัยมาตรฐานราคาถูกเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงได้ โดยมีการจัดหาให้ปีละ 55 ล้านชิ้นและพยายามจะเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องด้วย โดยคณะอนุกรรการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันโรคและแก้ไขปัญหาเอดส์ครั้งล่าสุด ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ถึงยางอนามัยแห่งชาติ ปี 2558-2563 เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ

“เรื่องการติดโรคจากเพศสัมพันธ์นั้น ข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา ปี 2557 พบว่า โรคที่พบมาก คือ โรคหนองใน โรคซิฟิลิส หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองทั่วประเทศ พบว่า แนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 52.69 ต่อแสนประชากรในปี 2557 จาก 35.89 ต่อประชากรแสนคนในปี 2552 และในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี ติดกามโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก เกือบ 5 เท่าตัว จากสัดส่วน 7.53 เป็น 34.89 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 20-29 เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว โดยคาดว่าในอีก 3 ปี จะมีผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใน 2 กลุ่มอายุนี้อยู่ที่ 21,137 คน สาเหตุจากการใช้ถุงยางอนามัยลดลง”

นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา โฆษก สธ. กล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงในวัยรุ่นคือ การเลือกขนาดถุงยางอนามัยที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง เช่น มักเลือกขนาดที่ใหญ่กว่าไซส์จริง เพราะมีทัศนคติที่ผิดคือกลัวเพื่อนหยาม ว่าอวัยวะเพศเล็กไม่สมศักดิ์ศรีความเป็นชาย จนทำให้เกิดปัญหาคือใส่ถุงยางที่ใหญ่กว่าไซส์จริงจนส่งผลให้ถุงยางหลุด หลวม ซึ่งมีความเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์หรือตั้งครรภ์ได้ง่ายขึ้น และในบางรายอาจจะไม่รู้วิธีการวัดขนาด

จากผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าผู้ชายไทยอันดับ 1 มีขนาดอวัยวะเพศอยู่ที่ขนาด 52 มิลลิเมตร 12 ล้านคน ขนาด 49 มิลลิเมตร 6.5 ล้านคน ขนาด 54 มิลลิเมตร 3.6 ล้านคน และขนาด 56 มิลลิเมตร 1.2 ล้านคน

“อยากให้วัยรุ่นเปลี่ยนความคิดและทัศนคติแบบเดิมๆที่กลัวเพื่อนหยามเรื่องของขนาดอวัยวะเพศที่เล็กและหันมาคำนึงถึงความพึงพอใจของคู่นอนมากกว่าโดยหันมาร่วมกันสร้างบรรยากาศในการร่วมรักจะดีกว่า”นพ.สมชายกล่าว และ ว่า สำหรับการวัดขนาดอวัยวะเพศนั้น ตามมาตรฐานส่วนใหญ่แล้วจะวัดจากความสูง โดยหากชายใดที่สูงไม่เกิน 160 เซนติเมตร จะมีขนาดไซส์ประมาณ 49 มิลลิเมตร ส่วนชายที่สูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไปจะมีขนาดไซส์อยู่ที่ 52 มิลลิเมต รซึ่งถือเป็นขนาดไซส์มาตรฐานของชายไทย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook