นั่งเรียงเพียงสุขสม

นั่งเรียงเพียงสุขสม

นั่งเรียงเพียงสุขสม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้อ่านเกี่ยวกับการมีเซ็กซ์แบบตันตระซึ่งน่าจะมีต้นแบบมาจากอินเดีย ซึ่งเป็นการร่วมรักที่ประสานร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ผ่านทางการเชื่อมต่อที่อวัยวะบริเวณกลางลำตัวของทั้งสองที่สอดประสานกันอย่างแนบแน่น ประหนึ่งจะเป็นสะพานที่เชื่อมความรักความเข้าใจในกันและกัน และโดยการที่ร่างกายประสานกันผ่านทางจุดศูนย์กลางของร่างกายแบบนั้น แม้ว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยหลังจากนั้น แต่ปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกแห่งความรักความพิศวาสถ่ายทอดให้กันและกันต่อเนื่องกันไปตลอดเวลา ในที่สุดทั้งสองก็สามารถที่จะจูงกันขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดได้ด้วยการใช้พลังงานแห่งความพิศวาสของกันและกันที่หมุนเวียนถ่ายทอดให้กันและกันนั่นเอง

ในท่วงท่ามาตรฐานของการร่วมรักแบบนี้ คู่รักทั้งสองคนจะนั่งหันหน้าเข้าหากัน และฝ่ายหญิงจะนั่งทับต้นขาของฝ่ายชายไว้ ปล่อยให้อวัยวะส่วนนั้นของเธอได้รับการสอดผ่านความแข็งแกร่งที่สมความเป็นชายของเขาเข้าไปแนบสนิทภายในคูหาสวรรค์ของเธอ ที่ตามความเชื่อแบบตันตระแล้วจะถือว่าเป็นวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชายใดต้องการผ่านเข้าไปจะต้องให้ความเคารพต่อสถานที่จึงจะบังเกิดความสุขสมร่วมกัน

ดังนั้นตามมาตรฐานของการร่วมรักแบบตันตระแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความเคารพในกันและกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการที่จะก่อเกิดการร่วมรักที่เป็นการยินยอมพร้อมใจกันกระทำกิจกรรมแห่งความพิศวาสโดยที่มีใจที่หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว และเมื่อมีหลักการในการร่วมรักแบบนี้แล้ว เมื่อความสุขสมมาถึงก็จะเกิดการหลอมดวงใจของทั้งสองเข้าด้วยกันอันเป็นรากฐานของการครองคู่ที่ยืนยาวและมั่นคง

ฝ่ายชายจึงต้องมีการกระตุ้นฝ่ายหญิงให้เกิดอารมณ์พิศวาสในแบบที่เธอชื่นชอบ จนกระทั่งคูหาสวรรค์ของเธอได้หลั่งน้ำหล่อลื่นเพื่อความหฤหรรษ์ออกมาจนชุ่มทางรักแล้ว เขาจึงสอดผ่านความเป็นชายของเขาเข้าไปสัมผัสคูหาสวรรค์ที่เจ้าของเปิดออกให้ด้วยความเต็มใจ ซึ่งเมื่อเป็นดังนี้แล้ว การสอดผ่านก็จะมีความสะดวกแม้ว่าจะอยู่ในท่วงท่าที่นั่งหันหน้าเข้าหากัน และเมื่อได้กระเถิบเข้าหากันจนสะพานเชื่อมรักที่แข็งแกร่งได้วางรากฐานอยู่ภายในคูหาสวรรค์แล้ว ก็จะเริ่มการส่งกระแสจิตที่ตรงกันผ่านทางสะพานที่เชื่อมรักดังกล่าวเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขสมในการร่วมรักที่อาจจะไม่ต้องการการเคลื่อนไหว แต่การเคลื่อนไหวที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในพลัง (ภายใน) ที่ส่งถ่ายให้กันและกัน

เป็นที่ทราบดีว่าผู้หญิงนั้นสามารถที่จะถึงจุดสุดยอดได้จากการใช้จินตนาการโดยที่แทบจะไม่ต้องเคลื่อนไหวกายเลยก็ได้ และสามารถที่จะถึงจุดสุดยอดได้อย่างที่สุดแสนจะอลังการ โดยที่บางรายแทบจะมีน้ำหลั่งออกมามากมายจนเรียกว่า Female Ejaculation ไปเลยก็มี

การร่วมรักในท่วงท่านี้ผู้เชี่ยวชาญการบำบัดทางเพศได้นำมาใช้ในการรักษาผู้หญิงที่ถึงจุดสุดยอดได้ยากอย่างได้ผล โดยเฉพาะในผู้หญิงที่ไม่ค่อยชอบการเคลื่อนไหวทางเพศแบบธรรมดาเหมือนที่คนทั่วๆ ไปกระทำ หรือในผู้หญิงที่รังเกียจการมีเซ็กซ์ที่ผู้บำบัดสามารถแนะนำถึงการร่วมรักในแบบที่หลอมใจเข้าหากันผ่านทางการสอดผ่านอวัยวะเพศของกันและกัน ซึ่งนอกจากจะสะอาดปลอดภัยแล้ว ยังได้อรรถรสที่เกิดจากจินตนาการของตนเองด้วย

ในความเป็นจริงแล้วอวัยวะเพศของคนเรานั้นอยู่ระหว่างหู (คือสมองนั่นเอง) ไม่ได้อยู่ระหว่างขาเหมือนที่คนทั่วไปคิด พูดง่ายๆ ก็คือสมองของคนเรานั้นเป็นศูนย์สั่งการ ส่วนอวัยวะอื่นๆ นั้นเป็นเพียงหน่วยปฏิบัติการตามคำสั่งของสมองเท่านั้น การจะมีอารมณ์เพศและการมีความสุขสมทางเพศนั้นจึงเริ่มที่สมอง และจบสุดท้ายก็ที่สมอง เซ็กซ์แบบตันตระแบบนี้จึงเป็นการฝึกสมองให้จินตนาการเกี่ยวกับความสุขสมทางเพศร่วมกันโดยที่มีการสอดสัมผัสที่ส่วนสำคัญ เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมพลังความพิศวาสอันก่อเกิดจากความรักให้ไหลเวียนผ่านเข้าไปในร่างกายของกันและกัน จนในที่สุดก็จะถึงจุดสุดยอดได้ทั้งๆ ที่ไม่ขยับร่างกายเลย

เรื่องนี้น่าลองมากสำหรับคู่รักที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันมาอย่างดี และมีการร่วมรักที่สุขสมมาแล้ว ก็จะเป็นการก้าวข้ามไปสู่อีกบริบทหนึ่งของการร่วมรัก

แต่ในบางครั้งถ้าทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถที่จะสร้างพลังรักภายในให้ก่อเกิดการหมุนเวียนโดยไม่เคลื่อนไหวแล้ว ในท่วงท่าที่ได้บรรยายมาดังกล่าวข้างต้นนั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวเพื่อให้อวัยวะส่วนกลางนั้นเคลื่อนเข้าออก เพื่อให้เกิดการเสียดสีที่จะกระตุ้นจนถึงจุดสุดยอดได้เช่นกัน และในการนี้ก็อาจจะต้องใช้พลังงานมากพอควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของทั้งสองร่วมกัน

ท่านี้สามารถที่จะพลิกแพลงได้โดยให้ฝ่ายหญิงนั่งซ้อนอยู่บนตักของฝ่ายชาย โดยนั่งหลังพิงหน้าอกของฝ่ายชาย พูดง่ายๆ ก็คือนั่งหันหน้าไปในทางเดียวกัน โดยที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายนั่งอยู่บนฝ่ายชาย ในการร่วมรักแบบนี้อวัยวะเพศของฝ่ายชายจะสอดผ่านเข้าไปในคูหาสวรรค์ได้ไม่ลึกมากนัก ก็เหมาะสำหรับในกรณีที่อวัยวะของฝ่ายชายค่อนข้างจะยาว และรูปร่างของฝ่ายหญิงค่อนข้างจะเล็ก ทำให้ส่วนนั้นมีความลึกไม่มากนัก และในการเคลื่อนไหวพร้อมกันเพื่อให้เกิดการเสียดสีของการพิศวาสนั้น ก็สามารถที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเคลื่อนไหวในจังหวะที่สอดประสานกันจนกระทั่งมีความสุข ผู้หญิงมากหลายชอบการร่วมรักในท่วงท่านี้มาก เพราะฝ่ายชายสามารถที่จะลูบไล้สัมผัสส่วนต่างๆ ในร่างกายได้ในระหว่างที่เธอเคลื่อนไหวอยู่ ซึ่งทำให้การร่วมรักมีความรื่นรมย์มากขึ้น เพราะผู้หญิงเกือบทุกคนชอบการลูบไล้สัมผัสระหว่างร่วมรักมากที่สุด

นอกจากนี้แล้วการร่วมรักโดยที่ฝ่ายหญิงนั่งอยู่บนฝ่ายชายนี้ ยังเหมาะที่จะเป็นกิจกรรมระหว่างที่ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ด้วย เพราะจะทำให้การร่วมรักนั้นไม่มีการสอดผ่านเข้าไปลึก จึงไม่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์จากการกระแทกกระทั้นต่อมดลูก

รู้แบบนี้แล้วก็คงไม่ยากที่จะเริ่มมีการร่วมรักแบบตันตระในแบบเริ่มต้นตามที่ได้เขียนให้อ่านมาข้างต้น ซึ่งถ้าเกิดความสุขสมเพิ่มขึ้นและอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม ก็อาจจะศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองจากเว็บต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน ก็จะเป็นการทำให้การร่วมรักไม่ซ้ำซากจำเจจนน่าเบื่อหน่าย

…ลองดูนะคุณ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook