ผู้ชายใจดี มีเซ็กซ์บ่อยครั้งกว่า ผู้ชายเห็นแก่ตัว

ผู้ชายใจดี มีเซ็กซ์บ่อยครั้งกว่า ผู้ชายเห็นแก่ตัว

ผู้ชายใจดี มีเซ็กซ์บ่อยครั้งกว่า ผู้ชายเห็นแก่ตัว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เมื่อมีบทพิสูจน์ออกมาว่าคนที่ไม่เห็นแก่ตัวจะมีโอกาสได้รับความสุขทางการมีเซ็กซ์ในเรื่องของจำนวนมากกว่า เพราะงานวิจัยชิ้นหนึ่งมีการระบุว่า ‘ยิ่งให้ ยิ่งมีโอกาสได้รับ (เซ็กซ์) นี่คืองานวิจัยของ University of Guelph และ Nipissing University ที่ระบุว่า ผู้ชายที่ใจดี และสปอร์ต มีโอกาสสร้างความประทับใจต่อเพศตรงข้าม และมีเซ็กซ์บ่อยครั้งกว่าผู้ชายที่เห็นแก่ตัวและขี้เหนียว

โดยรายงานนี้ได้ถูกตีพิมพ์ลงใน British Journal of Psychology รายงานนี้ได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 800 คนโดยพุ่งประเด็นไปที่เรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขา และการให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆ ซึ่งก็รวมถึงการบริจาคเงินการกุศล การบริจาคเลือด การช่วยคนสูงอายุข้ามถนน หรือช่วยเหลือเพื่อนๆ ร่วมชั้น ฯลฯ และหลังจากที่มีการเก็บข้อมูล คัดแยกในเรื่องของอายุ และเพศออกมาแล้วพบว่า คนที่ใจบุญ และไม่เห็นแก่ตัว จะประสบความสำเร็จในระหว่างการออกเดท และการมีประสบการณ์ทางด้านเซ็กซ์มากกว่า และในการสำรวจครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่แล้ว ความสำเร็จในเรื่องเซ็กซ์จะมีกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงที่ใจบุญ

ผลวิจัยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยแนวคิดดั้งเดิมสมัยที่ผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวในการหาออกล่าอาหารให้กับคนในสังคม และมักจะได้รับคำชื่นชมและเป็นที่ชื่นชอบของคนในสังคม อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ได้เพิ่มเติมอีกว่า ความสำเร็จในเชิงความถี่ของการมีเซ็กซ์ หรือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสาวๆ นั้น ยังขึ้นอยู่กับพื้นฐานนิสัย และบริบทที่เกิดขึ้นรอบข้าง รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นด้วยว่าเป็นอย่างไร ทั้งคู่ผ่านประสบการณ์ที่ดีมาก่อนหรือเปล่า ถ้าใช่ โอกาสจะประสบความสำเร็จก็มีสูง

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook