หมอแนะ "พ่อออกกำลังกาย" ส่งผลถึงสุขภาพลูกน้อย

หมอแนะ "พ่อออกกำลังกาย" ส่งผลถึงสุขภาพลูกน้อย

หมอแนะ "พ่อออกกำลังกาย" ส่งผลถึงสุขภาพลูกน้อย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

คนทั่วไปอาจทราบว่า สุขภาพของคุณแม่ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหาร สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกได้ตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์เสียอีก แต่งานวิจัยเมื่อไม่นานนี้ ระบุว่า การออกกำลังกายและอาหารที่พ่อชอบทาน ก็สามารถส่งผลต่อสุขภาพลูกน้อยได้เช่นกัน

งานวิจัยที่ศูนย์การแพทย์ เว็กซ์เนอร์ ของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ ได้พยายามทดสอบและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายของคุณพ่อ ว่าส่งผลต่อลูกน้อยหรือไม่ อย่างไร

คุณคริสทีน สแตนฟอร์ด (Kristin Stanford) จากศูนย์วิจัยโรคเบาหวานของสถาบันแห่งนี้ คือหนึ่งในผู้ร่วมจัดทำงานวิจัย เธอกล่าวว่า ผลการวิจัยชี้ว่าการออกกำลังกายของคุณพ่อ แม้แต่ในระดับต่ำ ก็สามารถช่วยเพิ่มความสามารถด้านการเผาผลาญอาหารของลูกน้อย ตั้งแต่ที่จะเริ่มปฏิสนธิเสียอีก รวมทั้งลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานเมื่อเด็กเติบโตขึ้นด้วย

คุณคริสทีน กล่าวว่า แนวคิดของเรื่องนี้คือการสนับสนุนให้ผู้ชายที่กำลังคิดจะมีลูก ออกกำลังเป็นประจำอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่จะเริ่มมีการปฏิสนธิ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลต่อสุขภาพของลูกที่จะเกิดมาได้ในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกายของคุณพ่อที่มีต่อสุขภาพของลูกน้อยนี้ ใช้ได้ผลจากการทดสอบกับหนูทดลองเท่านั้น ซึ่งยังต้องมีการทดสอบในขั้นต่อไปว่าจะมีผลต่อมนุษย์ในลักษณะเดียวกันหรือไม่

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ระบุว่า 1 ใน 4 ของประชากรในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลก ขาดการออกกำลังกายอย่างน่าเป็นห่วง ทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook